• PUP Łuków - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza od dnia 26 maja 2020 r. nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników przyznawanej na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • PUP Łuków - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza od dnia 26 maja 2020 r. nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanej na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • PUP Łuków - Odwołane wizyty w czerwcu
  Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie odwołuje wizyty wyznaczone osobom bezrobotnym na czerwiec 2020 r. z wyjątkiem obowiązkowych wezwań do Urzędu.

 • PUP Łuków - Rejestracja dla osób nie posiadających Profilu Zaufanego
  Osoby nieposiadające Profilu Zaufanego lub Podpisu Elektronicznego mogą zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie wypełniając poniższe dokumenty.

 • PUP Łuków - Zapytanie ofertowe dotyczące szkolenia
  Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy wraz z prawem jazdy kat. C".

 • Tarcza antykryzysowa dla biznesu. Cykl edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców
  Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie zachęca do udziału w bezpłatnej wideokonferencji „Tarcza antykryzysowa dla biznesu". Podczas konferencji eksperci m.in. z zakresu prawa pracy, finansów, podatków, ekonomii, ubezpieczeń społecznych czy zamówień publicznych opowiedzą o zmianach oraz odpowiedzą na pytania uczestników.

 • WUP Białystok - Badanie poświęcone migrantom powracającym z Wielkiej Brytanii
  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zachęca osoby, które powróciły z Wielkiej Brytanii do wypełnienia ankiety i wzięcia udziału w badaniu. Ma ono na celu zrozumienie wyzwań, z którymi mierzą się Polki i Polacy wracający z Wielkiej Brytanii, ich doświadczenia oraz to, jak oceniają warunki funkcjonowania w obu krajach.

 • Ogłoszenie o naborze do służby w Służbie Więziennej okręgu lubelskiego
  Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje o naborze do służby w Służbie Więziennej okręgu lubelskiego.

 • OSP Janów Lubelski - Nabór na asystenta osoby niepełnosprawnej
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim poszukuje asystentów osób niepełnosprawnych do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

 • PUP Janów Lubelski - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim ogłasza z dniem 22 maja 2020r. drugi nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanych na podstawie art. 15 zzb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nabór potrwa do 5 czerwca 2020r.

 • PUP Krasnystaw - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane są od dnia 18.05.2020 r - do 31.05.2020 r. dla przedsiębiorców samozatrudnionych

 • PUP Krasnystaw - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie informuje o możliwości składania wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

 • PUP Krasnystaw - Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców
  Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza nabór wniosków dotyczących niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

 • PUP Kraśnik - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku z dniem 26.05.2020 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • PUP Kraśnik - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku z dniem 26.05.2020 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiebiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • PUP Kraśnik - Zmiana harmonogramu naboru wniosków
  W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku informuje, iż zmianie ulega harmonogram naboru wniosków dotyczących aktywizacji zawodowej.

 • PUP Lubartów - Obsługa klientów w związku z epidemią koronawirusa
  Urząd Pracy w Lubartowie pomimo trwającego zagrożenia epidemiologicznego pracuje w dotychczasowych godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 oraz obsługuje interesantów przy wydzielonym stanowisku znajdującym się w bocznym wejściu do siedziby Starostwa Powiatowego w Lubartowie (po prawej stronie budynku).

 • PUP Biłgoraj - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.

 • PUP Biłgoraj - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych.

 • PUP Biłgoraj - Informacja dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Biszcza
  Uprzejmie informujemy, że z uwagi na nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną wizyty osobiste osób bezrobotnych wyznaczone na dzień 26.05.2020r. w Urzędzie Gminy w Biszczy zostają odwołane. Monitoring działań aktywizacyjnych realizowany będzie w formie kontaktów telefonicznych.

 • PUP Biłgoraj - Informacja dla osób zarejestrowanych z terenu Gminy Obsza
  Uprzejmie informujemy, że z uwagi na nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną wizyty osobiste osób bezrobotnych wyznaczone na dzień 28.05.2020 r. w Urzędzie Gminy w Obszy zostają odwołane. Monitoring działań aktywizacyjnych realizowany będzie w formie kontaktów telefonicznych.

 • PUP Biłgoraj - Informacja dla Pracodawców
  Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, że od dnia 20 maja 2020 ogłasza nabór wniosków na organizację staży zawodowych oraz prac interwencyjnych.

 • PUP Biłgoraj - Informacja dla zarejestrowanych z terenu Gminy Turobin
  PUP w Biłgoraju informuje, że z uwagi na nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną wizyty osobiste osób bezrobotnych wyznaczone na dzień 20.05.2020r. w Urzędzie Gminy w Turobinie zostają odwołane. Monitoring działań aktywizacyjnych realizowany będzie w formie kontaktów telefonicznych.

 • PUP Biłgoraj - Obecna obsługa klientów
  W związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu biłgorajskiego oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju zwraca się do wszystkich klientów PUP o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum.

 • PUP Biłgoraj - Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach
  Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju, w związku z planowaną w miesiącu czerwcu b.r. realizacją szkolenia „Operator koparkoładowarki wszystkie klasa III (dla 10 mężczyzn), w ramach Projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie biłgorajskim (V)", zaprasza osoby bezrobotne do 30. roku życia zainteresowane rozwojem zawodowym do udziału w w/w szkoleniu grupowym.

 • PUP Hrubieszów - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie z dniem 19 maja 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • PUP Hrubieszów - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie z dniem 19 maja 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • PUP Hrubieszów - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych
  Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie z dniem 19 maja 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • PUP Hrubieszów - Osobista obsługa klientów
  Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie, informuje, iż od 1 czerwca 2020 r. uruchomiona zostanie możliwość osobistego kontaktu z pracownikami urzędu z obowiązkowym zachowaniem reżimu sanitarnego.

 • PUP Janów Lubelski - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z dniem 22.05.2020r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

 • PUP Janów Lubelski - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z dniem 22.05.2020r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Projekt pn. "Nowe możliwości"
  Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje o naborze do projektu "Nowe możliwości " skierowanego do osób, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

 • PUP dla Miasta Torunia - Informacja dla mikroprzedsiębiorców
  Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia umieścił informacje dla mikroprzedsiębiorców, którzy otrzymali pożyczkę.

 • PUP dla Miasta Torunia - Informacja dotycząca pożyczki
  Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) wprowadziła zmianę w zasadach udzielania pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Zmianie uległa data, przed którą mikroprzedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę powinien prowadzić działalność gospodarczą, z 1 marca 2020 r. na 1 kwietnia 2020 r.

 • PUP dla Miasta Torunia - Rozliczenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń
  Pracodawcy, z którymi zostały już zawarte umowy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 proszeni są o składanie rozliczeń za bieżący miesiąc.

 • PUP dla Miasta Torunia - Rozliczenie otrzymanego dofinansowania
  Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aktualnie pracuje nad przygotowaniem elektronicznego formularza potwierdzającego wykonanie przez wnioskodawcę (dotyczy art. 15zzb - przedsiębiorcy oraz 15zze – organizacje pozarządowe) warunków umowy, zawartych w § 3 ust. 1. Zgodnie z tym artykułem Wnioskodawca, w terminie 30 dni po okresie dofinansowania, składa do Urzędu Pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymał dofinansowanie.

 • PUP dla Miasta Torunia - Zmiany w rejestracji
  Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia przedstawia zmiany w rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 • PUP Włocławek - Przesunięcie terminu naboru wniosków o środki z KFS
  Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że w związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, zostaje przesunięty.

 • PUP Włocławek - Wspieranie przechodzenia ze szkoły na rynek pracy
  PUP we Włocławku zaprasza do projektu realizowanego wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu absolwentów (osoby, które ukończyły szkołę w okresie ostatnich 12 miesięcy i nie kontynuują nauki) szkół zawodowych/branżowych i średnich technicznych zamieszkujących powiat włocławski (wykluczony Włocławek). Warunkiem udziału w projekcie jest zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku jako osoba bezrobotna.

 • WUP Lublin - Konsultacje społeczne nt. funkcjonowania sieci EURES
  Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie informuje, że Komisja Europejska uruchomiła proces konsultacji społecznych, których celem jest zebranie informacji i opinii na temat funkcjonowania Europejskiej Sieci Służb Zatrudnienia (EURES).

 • WUP Lublin - Najczęściej zadawane pytania w ramach infolinii
  Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie publikuje odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące dofinansowania wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 • PUP Bydgoszcz - Jak anulować wniosek z Tarczy antykryzysowej
  W celu usprawnienia kontaktów z PUP w Bydgoszczy dla przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19 i chcą przesłać dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące złożonego wniosku, urząd załączył instrukcję jak dołączyć dokument lub wnioskować o anulowanie wcześniej złożonego wniosku.

 • PUP Bydgoszcz - Komunikat dotyczący obsługi
  W związku z utrzymującym się zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, bezpośrednia obsługa klientów odbywa się w ograniczonym zakresie.

 • PUP Bydgoszcz - Tymczasowe zmiany w rejestracji osób bezrobotnych
  Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy ogłosił komunikat dotyczący wprowadzenia od 25/05/2020 r. tymczasowych zmian w rejestracji osób bezrobotnych.

 • PUP dla Powiatu Toruńskiego - Oferta Centrum Kształcenia Młodych
  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego informuje o ofercie Centrum Kształcenia Młodych.

 • PUP Grudziądz - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Prezydent Grudziądza za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w dniu 30 kwietnia 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników przyznawanej na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • PUP Grudziądz - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Prezydent Grudziądza za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w dniu 14 maja 2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.,przyznawanego na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • PUP Grudziądz - Outplacement szansą na pracę
  Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu, jako Partner w projekcie pn. „Outplacement szansą na pracę" ogłasza nabór Biznesplanów w terminie od 26 maja 2020 roku do 1 czerwca 2020 roku.

 • PUP Grudziądz - Tymczasowe rozwiązanie w sprawie rejestracji
  W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, w celu minimalizacji skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa, Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu nadal (tj. od 01.04.2020r. ) zawiesza bezpośrednią obsługę klientów. Jednocześnie, mając na względzie zgłaszane do Urzędu problemy niektórych osób z dokonaniem elektronicznej rejestracji, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, udostępniamy przygotowany specjalnie na ten wyjątkowy czas wniosek o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy wraz z kompletem dokumentów.

 • PUP Żnin - Nabór wniosków o przyznanie niskoprocentowej pożyczki
  Dyrektor Powiatowego Urząd Pracy w Żninie realizuje nabór wniosków o przyznanie niskoprocentowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.