• UP m.st. Warszawa - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
  Dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy ogłasza, że w dniach 24.06 - 7.07.2020 r. odbędzie się nabór wniosków mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 • UP m.st. Warszawa - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych
  Dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy ogłasza, że w dniach 24.06 -7.07.2020 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.

 • WUP Łódź - Infolinia dotycząca wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej
  Wojewódzku Urząd Pracy udziela informacji w sprawie wsparcia udzielanego w ramach Tarczy Antykryzysowej.

 • PUP Wschowa - Nabór na ćwiczenia wojskowe
  Wojskowa Komenda uzupełnień w Zielone Górze poszukuje ochotników do odbycia ćwiczeń wojskowych.

 • PUP Wschowa - Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy
  Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie informuje, że prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

 • PUP Wschowa - Tarcza antykryzysowa
  Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie informuje, iż prowadzi nabór na dofinansowania z Tarczy antykryzysowej, który prowadzony będzie w trybie ciągłym do odwołania.

 • PUP Żagań - Nabory na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu ogłasza nabór wniosków pracodawcy w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

 • PUP Żary - Projekt Językowa Chatka Puchatka
  Językowa "Chatka Puchatka" Monika Dominiak realizuje projekt partnerski, dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Nowe miejsca w Chatce Puchatka dla dzieci do 3 roku życia szansą na pracę dla rodziców".

 • Dołącz do Lubuskiej Policji
  Chcesz połączyć pasję ze służbą? Cenisz sobie stabilizację zatrudnienia? Chcesz się rozwijać? To wymarzona praca dla Ciebie. Zostań policjantem! To ciekawa propozycja i perspektywa realizacji zadań dająca wiele satysfakcji tym, którzy marzą pomagać innym. Ty też możesz zostać jednym z lubuskich policjantów.

 • PUP Strzelce Krajeńskie - Bony na zasiedlenie POWER do 30 r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

 • PUP Sulęcin - Procedura obsługi klientów
  Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie informuje o procedurze obsługi klientów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 • PUP Sulęcin - Zajęcia z Przedsiębiorczości
  Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie zaprasza na zajęcia grupowe z zakresu „Przedsiębiorczości", które odbędą się w dniach 24-25 sierpnia 2020 roku, od godz. 9:00 do 15:00.

 • PUP Świebodzin - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

 • PUP Świebodzin - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinieogłaszanabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 • PUP Świebodzin - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych
  Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie ogłasza nabór wniosków organizacji pozarządowych o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

 • PUP Żagań - Harmonogram wypłaty świadczeń
  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu przedstawił harmonogram wypłaty świadczeń na III kwartał 2020 roku.

 • PUP Żagań - Zmiany w obsłudze klientów
  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że od dnia 8 czerwca 2020 r. uruchomiona została możliwość osobistego kontaktu z Urzędem z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

 • PUP Nowa Sól - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli ogłosił czwarty nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 • PUP Nowa Sól - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli ogłosił czwarty nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 • PUP Nowa Sól - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych
  Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli ogłosił czwarty nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • PUP Nowa Sól - Formularz rozliczeniowy dofinansowania do wynagrodzenia pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli przypomina, że przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe są zobowiązani do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych Umową przez okres dofinansowania. Na podstawie §3 umowy przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe są zobowiązani złożyć do Urzędu Pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymali dofinansowanie, w terminie 30 dni po zakończeniu okresu dofinansowania.

 • PUP Nowa Sól - Wypłata transz dofinansowania wynagrodzeń pracowników
  Pracodawcy, z którymi zostały już zawarte umowy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 proszeni są o składanie rozliczeń za bieżący miesiąc.

 • PUP Słubice - Przywrócenie wizyt w urzędzie
  Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że od dnia 25 maja 2020 r. umożliwia bezpośrednią obsługę klientów, która odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu wizyty z pracownikiem merytorycznym.

 • PUP Słubice - Rozliczenie otrzymanych dofinansowań
  Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że przedsiębiorcy którzy otrzymali wypłatę niżej wymienionego dofinansowania podlega ono rozliczeniu.

 • PUP Strzelce Krajeńskie - Bon szkoleniowy dla osób wieku 18-29 lat
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych z deklaracją zatrudnienia bezpośrednio po zakończonym/ch szkoleniu/ach.

 • PUP Strzelce Krajeńskie - Szkolenia indywidualne dla osób 30+
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór wniosków o zorganizowanie szkolenia indywidualnego dla osób bezrobotnych zawierających deklaracje pracodawcy o zamiarze zatrudnienia uczestnika szkolenia bezpośrednio po jego zakończeniu.

 • PUP Międzyrzecz - Nabór wniosków z KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w terminie 9.06.2020 do 17.06.2020 r.

 • Szkolenia rezerwy w woj. lubuskim
  Od 15 czerwca rusza w Wojsku Polskim szkolenie rezerwistów, którzy chcą podtrzymać swoje umiejętności, jak i osób, dla których będzie to pierwszy kontakt z Siłami Zbrojnymi.

 • PUP Zamość - Szkolenie indywidualne POWER
  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu rozpoczyna wydawanie promes stażowych w ramach środków projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja – krokiem w stronę pracy edycja VI" finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

 • PUP Zamość - Szkolenie indywidualne RPO WL
  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu rozpoczyna wydawanie promes stażowych w ramach środków projektu pozakonkursowego pt. „Aktywizacja – krokiem w stronę pracy edycja VI" finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

 • PUP Chełm - Rozliczenie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników
  PUP w Chełmie informuje o komunikacie dla mikro -, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego, którzy otrzymali dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

 • PUP Biała Podlaska - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej informuje, iż od dnia 30.05.2020 r. do dnia 12.06.2020 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

 • PUP Biała Podlaska - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej informuje, iż od dnia 30.05.2020 r. do dnia 12.06.2020 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanych.

 • PUP Biała Podlaska - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych
  Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej informuje, iż od dnia 29.05.2020 r. do dnia 12.06.2020 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznawanych.

 • 15 Jubileuszowa Edycja Kampanii Społecznej "Lodołamacze 2020"
  Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych już od 15 lat przyznają prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – Lodołamacze.

 • PUP Tomaszów Lubelski - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych
  PUP w Tomaszowie Lubelskim od dnia 29 maja 2020 r. wznowił nabory wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne, o które ubiegać się mogą organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • PUP Parczew - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie, ogłosił od dnia 28.05.2020 r. do dnia 11.06.2020 r. nabór wniosków o dotyczących dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej.

 • PUP Radzyń Podlaski - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  W dniu 28 maja 2020 r. Dyrektor PUP w Radzyniu Podlaskim ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników.

 • PUP Radzyń Podlaski - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  W dniu 28 maja 2020 r. Dyrektor PUP w Radzyniu Podlaskim ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne dla mikro-,małych i średnich przedsiębiorców.

 • PUP Radzyń Podlaski - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych
  W dniu 28 maja 2020 r. Dyrektor PUP w Radzyniu Podlaskim ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • PUP Ryki - V nabór na pożyczkę dla mikroprzedsiębiorcy
  Powiatowy Urząd Pracy w Rykach informuje o kolejnym naborze wniosków z Funduszu Pracy na niskoprocentową pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców na rok 2020.

 • MUP Olsztyn - Wznawia nabór wniosków dla bezrobotnych i pracodawców
  Miejski Urząd Pracy w Olsztynie informuje, że od dnia 01.06.2020 r. wznawia nabór wniosków dla bezrobotnych i pracodawców.

 • PUP Opole Lubelskie - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim z dniem 29 maja 2020 r. ogłasza czwartynabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • PUP Opole Lubelskie - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim dniem 29 maja 2020r. ogłasza czwarty nabór wniosków dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • PUP Opole Lubelskie - Wytyczne dla zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych
  Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim przedstawił wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 .

 • PUP Łęczna - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej pomimo trwającego zagrożenia epidemiologicznego pracuje w dotychczasowych godzinach pracy urzędu, tj. od 7:00 do 15:00, ograniczył jedynie bezpośrednią obsługę interesanta. Wszystkie zaplanowane indywidualne wizyty i konsultacje osób bezrobotnych u doradców klienta odbywają się drogą telefoniczną i elektroniczną.

 • PUP Łęczna - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
  Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej pomimo trwającego zagrożenia epidemiologicznego pracuje w dotychczasowych godzinach pracy urzędu, tj. od 7:00 do 15:00, ograniczył jedynie bezpośrednią obsługę interesanta. Wszystkie zaplanowane indywidualne wizyty i konsultacje osób bezrobotnych u doradców klienta odbywają się drogą telefoniczną i elektroniczną.

 • PUP Łęczna - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych
  Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej pomimo trwającego zagrożenia epidemiologicznego pracuje w dotychczasowych godzinach pracy urzędu, tj. od 7:00 do 15:00, ograniczył jedynie bezpośrednią obsługę interesanta. Wszystkie zaplanowane indywidualne wizyty i konsultacje osób bezrobotnych u doradców klienta odbywają się drogą telefoniczną i elektroniczną.

 • PUP Łęczna - Nabór wniosków dla bezrobotnych i pracodawców
  Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że od dnia 1.06.2020 roku do odwołania prowadzi nabór wniosków o wsparcie dla bezrobotnych i pracodawców.

 • PUP Łęczna - Obsługa klientów
  Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej pomimo trwającego zagrożenia epidemiologicznego pracuje w dotychczasowych godzinach pracy urzędu, tj. od 7:00 do 15:00, ograniczył jedynie bezpośrednią obsługę interesanta. Wszystkie zaplanowane indywidualne wizyty i konsultacje osób bezrobotnych u doradców klienta odbywają się drogą telefoniczną i elektroniczną.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.