• PUP Bielsk Podlaski - Projekt Narodowego Forum Doradztwa Kariery
  Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do udziału w projekcie, w którym oferuje m.in. szkolenia i coaching.

 • GUP Kraków - Nabór wniosków o staż
  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie informuje o naborze wniosków o staż.

 • PUP Gdańsk - Zmiana zasad przyznawania wsparcia w ramach KFS
  Gdański Urząd Pracy informuje, że od 1.01.2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MRPiPS zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • PUP Bielsko-Biała - Projekt pt. "Zostań przedsiębiorcą - wsparcie niepełnosprawnych osób z woj. śląskiego"
  Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej zaprasza do udziału w projekcie skierowanym do osób niepełnosprawnych.

 • PUP Lubaczów - Nabór wniosków o staż
  Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu.

 • PUP Ząbkowice Śląskie - Projekt „Wsparcie dla mobilności w Europie...”
  Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. informuje, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy prowadzi nabór do projektu „Wsparcie dla mobilności w Europie, ułatwienie mieszkańcom województwa dolnośląskiego skorzystania z ofert pracy w ramach sieci EURES".

 • PUP Gdańsk - Ostatni dzwonek na skorzystanie z dotacji na własny biznes
  Myślisz o własnej firmie i masz na nią pomysł, ale nie za bardzo wiesz skąd wziąć fundusze na start? Jeżeli tak, to właśnie teraz możesz skorzystać z naszej usługi, dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

 • PUP Oleśnica - Dotacje na założenie firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy informuje, że trwa nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 29. roku życia.

 • PUP Szczecin - Spotkanie z pracodawcą
  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie organizuje spotkanie z pracodawcą - przedstawicielem Poczty Polskiej.

 • PUP Jastrzębie-Zdrój - Zapraszamy na konsultacje
  Straż Graniczna oraz Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informują o utworzeniu punktu konsultacyjnego Straży Granicznej w dniu 14 grudnia 2016 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w siedzibie tutejszego urzędu.

 • PUP Żory - Bezpłatny kurs z zakresu spawania metodą MAG
  Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatny kurs z zakresu spawania metodą MAG.

 • PUP Żory - Punkt konsultacyjny Straży Granicznej
  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje o spotkaniu ze Strażą Graniczną w dniu 13 grudnia 2016 r. w godz. 9.00-13.00 w siedzibie tutejszego urzędu.

 • PUP Lublin - Możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych
  W związku z możliwością dofinansowania do studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie przekazuje informację uzyskaną z lubelskich uczelni o kierunkach studiów podyplomowych z możliwością rekrutacji jeszcze w tym roku.

 • PUP Nowy Sącz - Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce
  Trwa Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce. Czy przedsiębiorczość jest tylko dla przedsiębiorców? Nic bardziej mylnego! To przede wszystkim postawa, umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, nie tylko zawodowych. Czy więc możemy się jej nauczyć? TAK!

 • PUP Brzesko - Dotacje na założenie firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w terminie od 14 do 18 listopada 2016 roku.

 • PUP Oleśnica - Dotacje na założenie firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy przypomina o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Oborniki Wielkopolskie - Dotacje na założenie firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich dysponuje środkami finansowymi z Funduszu Pracy na dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.

 • PUP Oborniki Wielkopolskie - Projekt pn. Najbardziej Wartościowy Pracownik (NWP)
  Projekt skierowany jest do osób w wieku od 15. do 29. roku życia, zamieszkujących województwo wielkopolskie, które opuściły pieczę zastępczą nie dalej niż rok temu, są osobami niepracującymi, nieuczestniczącymi w kształceniu w trybie stacjonarnym oraz nieszkolącymi się.

 • PUP Oborniki Wielkopolskie - Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach Wielkopolskich rozpoczyna nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.

 • PUP Poznań - Projekt pn. "Aktywuj się!"
  Powyższy projekt jest współfinansowany z funduszy unijnych POWER i skierowany do osób biernych zawodowo, tzw. młodzieży NEET (18-29 lat), czyli osób, które nie pracują, nie kształcą się w trybie stacjonarnym ani nie podnoszą kwalifikacji.

 • PUP Rybnik - Nabór na bezpłatny kurs
  Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku informuje, że prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie grupowe dla pięciu osób bezrobotnych pn. „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”.

 • PUP Rybnik - Pracodawco! Zatrudnij i odbierz grant lub bonus!
  Drogi pracodawco, jeśli zatrudnisz uczestniczkę programu na okres 6 miesięcy w wymiarze ½ etatu, otrzymasz bonus w wysokości do 1500 zł na dowolny cel w ramach prowadzenia swojej działalności.

 • PUP Rybnik - Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku we wrześniu 2016 r. rozpoczął realizację projektu konkursowego pn. „Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy”.

 • PUP Szamotuły - Dotacje na założenie firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach informuje, że posiada jeszcze środki w wysokości do 15 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych spełniających jeden z poniższych warunków.

 • PUP Tarnobrzeg - Studia podyplomowe
  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje o naborze wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych ze środków Funduszu Pracy dla osób pracujących, wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej.

 • PUP Krotoszyn - Środki finansowe na działania aktywizacyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje, że dysponuje środkami finansowymi na działania aktywizacyjne adresowane do bezrobotnych o ustalonym profilu II pomocy, finansowanie z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programów POWER i WRPO.

 • PUP Lubaczów - Dotacje na założenie firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ogłasza nabór wniosków o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Bydgoszcz - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  Na doposażone lub wyposażone stanowisko mogą zostać skierowane osoby bezrobotne w zależności od źródła finansowania zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, które mają ustalony II profil pomocy i są osobami należącymi do jednej z poniższych grup.

 • PUP Pisz - Nabór wniosków o staż
  Powiatowy Urząd Pracy w Piszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych.

 • PUP Gostynin - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 20.09.2016 r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnego oraz swoich pracowników ze środków KFS.

 • PUP Grodzisk Mazowiecki - Dotacje na założenie firmy
  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim ogłasza od 3.10.2016 r. do odwołania nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (II)".

 • PUP Strzelin - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie ogłasza kolejny nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wysokość posiadanych środków to 10 300 zł.

 • PUP Września - Projekt pn. "Sieć dobrego wsparcia"
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni informuje, że 22.09.2016 r. o godz. 10.00 w tutejszym urzędzie (sala nr 19, I piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące projektu "Sieć dobrego wsparcia".

 • PUP Koszalin - Refundacja części kosztów wynagrodzenia osób do 30. r.ż.
  Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że posiada jeszcze wolne środki, które mogą zostać przeznaczone na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30. roku życia.

 • PUP Poznań - Dotacje na założenie firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że od 25.08.2016 r. do wyczerpania środków przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach posiadanych przez Urząd środków z rezerwy Ministra oraz z EFS (projekt PO WER).

 • PUP Poznań - Nabór wniosków o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu otwiera nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Białystok - Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zachęca do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Białystok - Nabór wniosków o wyposażenie stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku wznowi przyjmowanie od pracodawców wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

 • PUP Poznań - Bezpłatna nauka języka niemieckiego
  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu z języka niemieckiego.

 • PUP Zabrze - Karta Młodego Przedsiębiorcy
  Adresatem programu są osoby fizyczne do 35. roku życia prowadzące działalność gospodarczą w Zabrzu, posiadające wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 • PUP Zabrze - Kompetencje cyfrowe dla NEET
  Business Center 1 Sp. z o.o. jest realizatorem projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Kompetencje cyfrowe dla NEET”.

 • PUP Białystok - Projekt pt. „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność”
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza do współpracy w związku z realizacją projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność".

 • PUP Lubaczów - Dotacje na założenie firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ogłasza nabór wniosków o dotacje na założenie firmy.

 • PUP Białystok - Dotacje na założenie firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku prowadzi nabór wniosków o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 • Program "Wsparcie w starcie" - nowe limity pożyczek
  Od 1 czerwca 2016 r. maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 83 629,80 zł, zaś na utworzenie miejsca pracy 25 088,94 zł.

 • PUP Suwałki - Nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  Od 1 czerwca 2016 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 • PUP Jarosław - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON
  Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu ogłasza nabór wniosków o dotację na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON.

 • PUP Jarosław - Nabór wniosków na staże ze środków PFRON
  Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu zaprasza pracodawców do składania wniosków o organizację staży dla osób niepełnosprawnych.

 • Łódź - Konferencja "Kobieta sukcesu na łódzkim rynku pracy w świetle wyników badań"
  Zapraszamy do udziału w konferencji "Kobieta sukcesu na łódzkim rynku pracy w świetle wyników badań" organizowanej przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wraz z Partnerami.

 • PUP Wrocław - Nowe zasady rejestracji oświadczeń
  Z dniem 16 maja 2016 r. wchodzą w życie nowe zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 • Strony: 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.