• PUP Katowice - Informacja dla pracodawców
  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o zmianach w okresie przechowywania akt pracowniczych.

 • PUP Katowice - Punkt Informacyjno-Doradczy dla mieszkańców Katowic w wieku senioralnym
  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach uruchomił 15 lutego 2019 r. Punkt Informacyjno-Doradczy dla mieszkańców Katowic w wieku senioralnym, którzy zamierzają powrócić na rynek pracy i podjąć zatrudnienie.

 • PUP Lublin - Nabór do zawodowej służby wojskowej w 11 Batalionie Dowodzenia w m. Żagań
  Dowódca Jednostki Wojskowej nr 4071 w m. Żagań Informuje, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 8.00 Jednostka Wojskowa nr 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

 • PUP Lublin - Propozycje szkoleń na rok 2019
  Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie dysponuje środkami finansowymi na organizacje szkoleń grupowych i indywidualnych uwzględniających potrzeby pracodawców.

 • PUP Przasnysz - Nabory wniosków na podjęcie działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje o aktualnych terminach naborów wniosków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • PUP Września - Dotacje na założenie firmy - POWER
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim" (IV).

 • PUP Września - Dotacje na założenie firmy - WRPO
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni przyjmuje wnioski o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim" (IV).

 • PUP Września - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • PUP Włodawa - Plan szkoleń w 2019 r.
  Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie podaje do wiadomości plan szkoleń na 2019 r.

 • PUP Chorzów - Projekt pn. "50 na PLUS"
  Masz ukończony 50. rok życia? Weź udział w stażach z gwarancją zatrudnienia lub rozpocznij zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych!

 • PUP Chorzów - Prościej, taniej e-akta - bezpłatne szkolenia ZUS Chorzów
  Jesteś pracodawcą i chciałbyś uniknąć uciążliwości związanych z prowadzeniem papierowej dokumentacji pracowniczej? Zapisz się na bezpłatne szkolenie w Oddziale ZUS w Chorzowie.

 • PUP Włodawa - Plan szkoleń w 2019 r.
  Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie przedstawia plan szkoleń przewidzianych do realizacji w 2019 r.

 • PUP Cieszyn - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie informuje o naborze wniosków o sfinansowanie szkoleń ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • PUP Cieszyn - Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie cieszyńskim
  Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w powiecie cieszyńskim jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

 • PUP Cieszyn - Plan szkoleń grupowych
  Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie przedstawia plan szkoleń grupowych, przewidzianych do realizacji w 2019 r.

 • PUP Słupsk - Rekrutacja do służby w Policji
  Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji.

 • Strony: 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.