• Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020
  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2020, jak również na temat priorytetów wydatkowania rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2020,określonych przez Radę Rynku Pracy.

 • PUP Jarosław - Zasiłek dla bezrobotnych na obszarze powiatu w 2020 r.
  W 2020 roku na terenie powiatu jarosławskiego okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych będzie wynosił 365 dni, jeśli zostaną spełnione warunki do nabycia prawa do zasiłku określone w art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • PUP Kolbuszowa - Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (IV)".

 • Projekt pn. "Siła kompetencji"
  Instytut Turystyki w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu pn. "Siła kompetencji".

 • PUP w Łęcznej - Grupowa informacja zawodowa dot. przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  PUP w Łęcznej - Grupowa informacja zawodowa dot. przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • PUP w Łęcznej - Grupowa informacja zawodowa dot. przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  PUP w Łęcznej - Grupowa informacja zawodowa dot. przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • PUP w Łęcznej - Grupowa informacja zawodowa dot. przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  PUP w Łęcznej - Grupowa informacja zawodowa dot. przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • PUP w Łęcznej - Grupowa informacja zawodowa dot. przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  PUP w Łęcznej - Grupowa informacja zawodowa dot. przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • PUP w Łęcznej - Grupowa informacja zawodowa dot. przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  PUP w Łęcznej - Grupowa informacja zawodowa dot. przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • PUP w Łęcznej - Grupowa informacja zawodowa dot. przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  PUP w Łęcznej - Grupowa informacja zawodowa dot. przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • PUP w Żywcu - Własna firma- jak zostać przedsiębiorcą. Uzyskanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
  PUP w Żywcu - Własna firma- jak zostać przedsiębiorcą. Uzyskanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

 • PUP Wałbrzych - Projekt pn. "Gotowi na zmiany"
  Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zaprasza do udziału w projekcie pn. "Gotowi na zmiany", który ma na celu podniesienie szans zatrudnienia osobom fizycznym oraz zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób do 30. roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową oraz nabycie kompetencji ułatwiających wejście na rynek pracy w okresie od 1.06.2019 r. do 31.05.2021 r.

 • Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego
  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Aktywna integracja 60 osób z niepełnosprawnością z woj. podlaskiego, szansą na aktywność i zatrudnienie – edycja II”.

 • Projekt "Gotowi na zmiany"
  Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w Świdnicy realizuje na terenie województwa dolnośląskiego projekt "Gotowi na zmiany" i zaprasza do udziału osoby po 30. roku życia.

 • PUP Oborniki - Aktywizacja dla osób niepełnosprawnych
  „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy" to projekt systemowy o charakterze koncepcyjnym, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój z funduszy Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa.

 • PUP Szczytno - Projekt pn. "Kwalifikacje językowe i ICT dla osób z województwa warmińsko-mazurskiego"
  Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w partnerstwie z fimą "PRETENDER" Adrian Wronka w rmach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zaprasza do udziału w projekcie "Kwalifikacje językowe i ICT dla osób z województwa warmińsko-mazurskiego.

 • PUP Gliwice - Katalizator "Szansa- Rozwój-Niezależność"
  Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach zaprasza do udziału w projekcie pn. Katalizator "Szansa- Rozwój-Niezależność", adresowanym do osób niepełnosprawnych, które otrzymają wsparcie w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnego planu działania (IPD).

 • PUP Olesno - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące zbliżającego się naboru wniosków do programu pn. "Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020".

 • Kalendarz Targów Pracy
  Interaktywny kalendarz targów pracy to ułatwienie dla osób bezrobotnych w znalezieniu zatrudnienia, zaś osobom tuż po studiach - start na rynku pracy. Jest to świetna okazja do rozeznania się w lokalnym rynku pracy oraz zapoznania się z oferowanymi propozycjami praktyk, staży i pracy.

 • PUP Kozienice - Projekt pn. „Bliżej samodzielności - edycja II"
  Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza chętnych do udziału w projekcie pn. „Bliżej samodzielności - edycja II", który ma na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród 50-ciu mieszkańców powiatu kozienickiego do końca VI 2022 r.

 • PUP Poddębice - Projekt pn. „GraduatON”
  Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach wraz z Międzynarodową Fundacją „Reaxum", zapraszają do wzięcia udziału w projekcie pn. „GraduatON", współfinansowanym ze środków PFRON.

 • PUP Żagań - Nabór wniosków na działalność
  Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że posiada środki z PFRON na działalność gospodarczą.

 • PUP w Grodzisku Mazowieckim - Prawa i obowiązki osób bezrobotnych a możliwości uzyskania wsparcia ukierunkowanego na podjęcie pracy
  PUP w Grodzisku Mazowieckim - Prawa i obowiązki osób bezrobotnych a możliwości uzyskania wsparcia ukierunkowanego na podjęcie pracy

 • PUP Myszków - Targi Pracy i Kariery
  Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie i Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Myszkowie zapraszają do udziału w Targach Pracy i Kariery.

 • PUP Zamość - Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ze środków KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • PUP Zamość - Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30. roku życia.

 • PUP Szczecin - Nabór wniosków z PFRON-u
  Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie informuje o możliwości składania wniosków przez osoby niepełnosprawne oraz pracodawców na zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Kalendarz targów, giełd i szkoleń
  Znajdź wydarzenie na portalu Centralnej Bazy Ofert Pracy

 • PUP Kraśnik - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

 • PUP Gliwice - Pomocnicze wzory dokumentów związanych z pracą
  Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach informuje, że pomocnicze wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • PUP Gryfino - Warsztaty w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie
  Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie zaprasza na warsztaty w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie w grudniu 2018 r.

 • PUP Kalisz - Bezpłatne szkolenia
  Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zaprasza do udziału w projekcie pn. "Kariera od zera!" – program wspierania osób powyżej 29. lat pozostających bez pracy i defaworyzowanych na wielkopolskim rynku pracy.

 • PUP Tarnobrzeg - Bony na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu prowadzi nabór wniosków na bony na zasiedlenie.

 • PUP Tarnobrzeg - Nabór uzupełniający wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu prowadzi nabór uzupełniający wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • PUP Tarnobrzeg - Projekt pn. "Kierunek - praca"
  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu zaprasza do udziału w projekcie pn."Kierunek - praca".

 • PUP Głogów - Środki na podjęcie działalności - ostatni nabór wniosków
  Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie informuje o ostatnim w tym roku terminie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • UP Gdańsk - Pierwsze w Polsce Centrum Pracy dla Seniorek i Seniorów Gdańskiego Urzędu Pracy otwarte
  W Gdańsku jest ich dziś ponad 120 tys., w przyszłości będzie jeszcze więcej. Mowa o osobach starszych, powyżej 60. roku życia, które w zdecydowanej większości i wbrew stereotypom wciąż chcą pozostać aktywne zawodowo, społecznie i kulturalnie.

 • PUP Nysa - X Jubileuszowa Gala Biznesu Powiatu Nyskiego
  22 listopada odbędzie się jubileuszowa X Gala Biznesu Powiatu Nyskiego. W związku z jubileuszowym charakterem wydarzenia zmieniona została formuła konkursu.

 • PUP Wysokie Mazowieckie - Dotacje na założenie firmy
  Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem dysponuje środkami Funduszu Pracy pochodzącymi z rezerwy MRPiPS przeznaczonymi na aktywizację osób zamieszkujących na wsi i powyżej 45. roku życia.

 • PUP Jelenia Góra - Bon na zasiedlenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze informuje o naborze wniosków o bon na zasiedlenie.

 • PUP Łódź - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał środki rezerwy KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2018 roku w wysokości 245 100 zł.

 • PUP Białogard - Szkolenia indywidualne
  Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie prowadzi nabór na szkolenia indywidualne.

 • UP Gdańsk - Ostatni dzwonek dla 120 przyszłych przedsiębiorców
  Sięgnij po dotację w wysokości 20 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

 • PUP Września - Projekt pn. "Nowe wyzwanie własna firma"
  Masz pomysł na biznes? Czas na realizację!

 • GUP Gdańsk - Nabór na szkolenie Gospodarka magazynowa z obsługą wózków jezdniowych + Excel
  Gdański Urząd Pracy rozpoczyna nabór na szkolenie „Gospodarka magazynowa z obsługą wózków jezdniowych + Excel od podstaw z egzaminem Kurs rozpocznie się w sierpniu 2018 roku i potrwa około dwóch miesięcy

 • PUP Gdynia - Zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu
  Znasz podstawy j. angielskiego i masz co najmniej średnie wykształcenie? Zastanawiasz się jaki zawód obecnie jest poszukiwany? Skorzystaj z bezpłatnego szkolenia "Spedytor z j. angielskim".

 • PUP Białystok - Program wyrównywania różnic
  Urząd pracy w Białymstoku zaprasza pracodawców do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie ziemskiego powiatu białostockiego.

 • PUP Poznań - Nabór wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej z PFRON
  W okresie od dnia 19.07.2018 r. do dnia 03.08.2018 r., przyjmowane będą wnioski o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze PFRON.

 • PUP Będzin - Program Pierwszy Biznes - Wsparcie na Starcie
  Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej uczestniczy w realizacji rządowego programu Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie, jako partner Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

 • PUP Będzin - Szkolenia indywidualne
  Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie ogłasza w terminie: 2.07.2018 r.-13.07.2018 r. nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną lub inną osobę uprawnioną (szkolenie indywidualne).

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.