• PUP Białystok - Nowa kwota bonu na zasiedlenie!
  Już od 1 marca 2019 r. kwota bonu na zasiedlenie to 9 720 zł. Jeżeli nie masz ukończonych 30 lat i podejmujesz pracę lub zakładasz firmę poza miejscem dotychczasowego zamieszkania - to wsparcie jest właśnie dla Ciebie!

 • PUP Białystok - Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przypomina o ważnym aspekcie wypełniania wniosku o staż.

 • PUP Białystok - Wykaz planowanych grupowych porad zawodowych na II kwartał 2019 r. w Filii PUP w Łapach
  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku przedstawia wykaz planowanych grupowych porad zawodowych na II kwartał 2019 r. w Filii PUP w Łapach.

 • PUP Żory - Nabór wniosków o staż
  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje o naborze wniosków o staż.

 • PUP Żory - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje o naborze wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 • PUP Tarnobrzeg - Porady grupowe i spotkania informacyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje o zamieszczeniu wykazu porad grupowych i spotkań informacyjnych na II kwartał 2019 r.

 • PUP Tarnobrzeg - Prace interwencyjne
  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu organizuje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.

 • PUP Tarnobrzeg - Wydawanie informacji PIT-11
  Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, iż ostatnim dniem, w którym można odebrać w siedzibie urzędu informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za rok 2018 jest dzień 21.02.2019 r.

 • PUP Łódź - Nabór wniosków o staż
  Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje o naborze wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (IV)".

 • PUP Suwałki - Aktywny samorząd 2019
  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach będzie realizował w 2019 roku program pilotażowy „Aktywny samorząd" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • PUP Zamość - Nabór na szkolenie grupowe
  Jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu? Chcesz zmienić lub uzupełnić swoje kwalifikacje i podjąć zatrudnienie? Zgłoś się do swojego doradcy klienta!

 • PUP Milicz - Projekt pn. "Chcę-szukam-znajduję-pracuję w UE"
  Wydział EURES Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizuje projekt adresowany do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które są mieszkańcami Dolnego Śląska i mają powyżej 30 lat.

 • GUP Kraków - Plan szkoleń grupowych
  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawia plan szkoleń grupowych, przewidzianych do realizacji w 2019 r.

 • PUP Katowice - Informacja dla pracodawców
  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o zmianach w okresie przechowywania akt pracowniczych.

 • PUP Katowice - Punkt Informacyjno-Doradczy dla mieszkańców Katowic w wieku senioralnym
  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach uruchomił 15 lutego 2019 r. Punkt Informacyjno-Doradczy dla mieszkańców Katowic w wieku senioralnym, którzy zamierzają powrócić na rynek pracy i podjąć zatrudnienie.

 • PUP Lublin - Nabór do zawodowej służby wojskowej w 11 Batalionie Dowodzenia w m. Żagań
  Dowódca Jednostki Wojskowej nr 4071 w m. Żagań Informuje, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 8.00 Jednostka Wojskowa nr 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

 • Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
  Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.