• 01.06.2020

  PUP Łęczna - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników przyznawanych na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • 01.06.2020

  PUP Łęczna - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanych na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • 01.06.2020

  PUP Łęczna - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznawanych na podstawie art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • 01.06.2020

  PUP Łęczna - Nabór wniosków dla bezrobotnych i pracodawców

  Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej informuje, że od dnia 1.06.2020 roku do odwołania prowadzi nabór wniosków o wsparcie dla bezrobotnych i pracodawców.

 • 01.06.2020

  PUP Łęczna - Obsługa klientów

  Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej pomimo trwającego zagrożenia epidemiologicznego pracuje w dotychczasowych godzinach pracy urzędu, tj. od 7:00 do 15:00, ograniczył jedynie bezpośrednią obsługę interesanta. Wszystkie zaplanowane indywidualne wizyty i konsultacje osób bezrobotnych u doradców klienta odbywają się drogą telefoniczną i elektroniczną.

 • 01.06.2020

  PUP Łuków - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza od dnia 26 maja 2020 r. nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników przyznawanej na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • 01.06.2020

  PUP Łuków - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

  Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza od dnia 26 maja 2020 r. nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanej na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • 01.06.2020

  PUP Łuków - Odwołane wizyty w czerwcu

  Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie odwołuje wizyty wyznaczone osobom bezrobotnym na czerwiec 2020 r. z wyjątkiem obowiązkowych wezwań do Urzędu.

 • 01.06.2020

  PUP Łuków - Rejestracja dla osób nie posiadających Profilu Zaufanego

  Osoby nieposiadające Profilu Zaufanego lub Podpisu Elektronicznego mogą zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie wypełniając poniższe dokumenty.

 • 01.06.2020

  PUP Łuków - Zapytanie ofertowe dotyczące szkolenia

  Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy wraz z prawem jazdy kat. C".

Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.