• 08.07.2020

  PUP Zgierz - Nabór wniosków na prace interwencyjne, roboty publiczne i staże

  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu ponawia nabór wniosków od 6 lipca 2020 roku do 17 lipca 2020 roku na prace interwencyjne, roboty publiczne oraz staże.

 • 08.07.2020

  PUP Zgierz - Pożyczka dla organizacji pozarządowych

  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski na jednorazową pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców. W związku z wprowadzoną zmianą przepisów od dnia 24 czerwca 2020 r. o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności mogą starać się również organizacje pozarządowe.

 • 08.07.2020

  PUP Zgierz - Wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy oraz dotacje na firmę

  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu ogłasza kolejny nabór wniosków w terminie od 13 lipca 2020 roku do 24 lipca 2020 roku na refundacje kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 • 08.07.2020

  Szkolenia rezerwy szansą dla tych, którzy stracili pracę

  Informujemy, że w Wojsku Polskim ruszają szkolenia rezerwistów. Dzięki podpisanej decyzji Ministra Obrony Narodowej priorytetem będą zgłoszenia ochotników, którzy w czasie epidemii koronawirusa utracili pracę. Czekamy w WKU na osoby zainteresowane odbyciem ćwiczeń wojskowych oraz służby przygotowawczej.

 • 08.07.2020

  Wsparcie w WUP a składki ZUS

  Przedsiębiorcy korzystający lub chcący korzystać ze wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych powinni pamiętać o kilku bardzo ważnych kwestiach związanych z łączeniem tego dofinansowania z ulgami w płaceniu składek ZUS.

 • 08.07.2020

  WUP Kraków - Infolinia dla pracodawców

  Od 1 lipca Infolinia dla pracodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będzie działać od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.

 • 08.07.2020

  WUP Kraków - Instrukcja korespondencji na portalu praca.gov.pl

  Publikujemy instrukcję kontynuacji korespondencji przez pracodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie.

 • 08.07.2020

  WUP Kraków - Łączenie pomocy w ramach ustawy covidowej

  Nie ma przeszkód prawnych do łączenia różnych form pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej pod warunkiem, że przedsiębiorca nie otrzymuje z kilku źródeł wsparcia na ochronę miejsc pracy tych samych pracowników z tych samych tytułów (wynagrodzenia, składki).

 • 08.07.2020

  WUP Kraków - Wsparcie na pracowników nieobjętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy

  Dzięki Tarczy 4.0 pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania przez przedsiębiorców, którzy pomimo spadku obrotów firmy w następstwie pandemii koronawirusa nie zdecydowali się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

 • 08.07.2020

  WUP Kraków - Zgłoś swojego kandydata do konkursu

  Ruszył nabór zgłoszeń do konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych „Kryształy Soli" oraz do konkursu o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum".

Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.