• 22.05.2020

  PUP Sępólno Krajeńskie - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim uwzględniając przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, niezatrudniającących pracowników, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 • 22.05.2020

  PUP Sępólno Krajeńskie - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim uwzględniając przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", ogłasza nabór wniosków dla przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych (w rozumieniu art. 15zzb ust. 3 ustawy) na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne.

 • 22.05.2020

  PUP Sępólno Krajeńskie - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim uwzględniając przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych , które odnotowały spadek przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

 • 22.05.2020

  PUP Świecie - Nabory o dofinansowanie z Tarczy Antykryzysowej

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu ogłasza następujące nabory.

 • 22.05.2020

  PUP Świecie - Nabór na jednorazowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu ogłasza nabór "Wniosków o udzielenie pożyczki" na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

 • 22.05.2020

  PUP Tuchola - Nabór do służby więziennej w jednostkach okręgu bydgoskiego

  Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy ogłasza rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w służbie więziennej na terenie podległym Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy na rok 2020.

 • 21.05.2020

  PUP Rypin - Nabór wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

  Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie ogłasza kolejny nabór Wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • 20.05.2020

  PUP Nakło nad Notecią - Pożyczka mikroprzedsiębiorcy

  Starosta Nakielski ogłasza nabór wniosków mikroprzedsiębiorców o przyznanie niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w sytuacji ogłoszonego stanu epidemicznego na terytorium Polski.

 • 20.05.2020

  PUP Radziejów - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy niezatrudniającemu pracowników.

 • 20.05.2020

  PUP Radziejów - Dofinansowanie wynagrodzeń za pracę oraz składek na ubezpieczenie społeczne

  Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie ogłasza nabór wniosków pracodawców o dofinansowanie wynagrodzeń za pracę oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.