• 25.05.2020

  PUP Żnin - Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

 • 25.05.2020

  PUP Żnin - Przywrócowna bezpośrednia obsługa klientów urzędu

  Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmienia się zasady przyjmowania klientów: Od 25 maja 2020 r. (poniedziałek) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie przywrócona zostanie częściowo bezpośrednia obsługa klientów urzędu. Zmianie ulegają godziny pracy Urzędu. Obowiązywać będzie podstawowy, jednozmianowy system pracy tj. od godz. 7:30 do godz.15:30.

 • 25.05.2020

  PUP Żnin - Zmiany przepisów dotyczące wsparcia z Tarczy antykryzysowej

  W dniu 14 maja br. uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • 22.05.2020

  PUP Rypin - Akademia Aktywności Zawodowej dla młodych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

  Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie informuje o projekcie "Akademia Aktywności Zawodowej dla młodych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego".

 • 22.05.2020

  PUP Rypin - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

  Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie środków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • 22.05.2020

  PUP Rypin - Plan szkoleń wg standardów 2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie przedstawił aktualizację planu szkoleń na dzień 6 maja 2020 r.

 • 22.05.2020

  PUP Sępólno Krajeńskie - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim uwzględniając przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, niezatrudniającących pracowników, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 • 22.05.2020

  PUP Sępólno Krajeńskie - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim uwzględniając przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", ogłasza nabór wniosków dla przedsiębiorców, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych (w rozumieniu art. 15zzb ust. 3 ustawy) na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne.

 • 22.05.2020

  PUP Sępólno Krajeńskie - Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim uwzględniając przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych , które odnotowały spadek przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

 • 22.05.2020

  PUP Świecie - Nabory o dofinansowanie z Tarczy Antykryzysowej

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu ogłasza następujące nabory.

Strony: 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.