• 13.07.2020

  Pomoc w utworzeniu i prowadzeniu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

  Trwa rekrutacja uczestników do realizowanego projektu pn. „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3".

 • 13.07.2020

  Projekt "POWER_UP - zdobądź moc na rynku pracy!"

  W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój powstał projekt Fundacji Sustinae pn. „POWER UP – zdobądź moc na rynku pracy!"

 • 13.07.2020

  PUP Chrzanów - Dodatek solidarnościowy

  Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz.1068) nabycie prawa do dodatku solidarnościowego nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego.

 • 13.07.2020

  PUP Chrzanów - Dofinansowanie dla kościelnej osoby prawnej

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej osoby prawnej oraz jej jednostki organizacyjnej.

 • 13.07.2020

  PUP Chrzanów - Harmonogram zajęć grupowych na III kwartał

  Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie przedstawił harmonogram zajęć grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego na III kwartał 2020 roku.

 • 13.07.2020

  PUP Chrzanów - Pożyczka dla organizacji pozarządowej

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 roku.

 • 13.07.2020

  PUP Chrzanów - Projekty realizowane w urzędzie

  Urząd pracy przypomina, o realizowanych projektach, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i programach rynku pracy.

 • 13.07.2020

  PUP Chrzanów - Skorzystaj z poradnictwa zawodowego

  Skorzystaj z poradnictwa zawodowego, konsultacji telefonicznych udziela doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie.

 • 13.07.2020

  PUP Chrzanów - Ważny komunikat dla klientów urzędu

  Z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego PUP w Chrzanowie zachęca do korzystania z usług elektronicznych, za pomocą których sprawy rozpatrywane są w kolejności wpływu.

 • 13.07.2020

  PUP Dąbrowa Tarnowska - Dofinansowanie dla kościelnej osoby prawnej

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej.

Strony: 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.