• 20.01.2020

  Płatne praktyki absolwenckie w administracji skarbowej w woj. warmińsko-mazurskim

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie poszukuje kandydatów do odbycia płatnych praktyk absolwenckich w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie, w Urzędach Skarbowych województwa warmińsko – mazurskiego (w tym Urzędzie Skarbowym w Szczytnie) oraz w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Celno – Skarbowym w Olsztynie.

 • 20.01.2020

  PUP Chodzież - Nabór propozycji szkoleniowej na kurs kosmetyczny

  Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zaprasza instytucje szkoleniowe do złożenia w terminie do 21.01.2020 r. do godz. 10:00 propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego – kurs kosmetyczny (stylizacja paznokci i rzęs Indigo Nails & Posh Lashes) z elementami biznesu dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP w Chodzieży.

 • 20.01.2020

  PUP Chodzież - Zgłaszanie zapotrzebowania na środki rezerwy KFS

  W związku z koniecznością oszacowania środków rezerwy potrzebnych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w roku 2020, Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży zwraca się z prośbą do pracodawców mających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu chodzieskiego o zgłaszanie zapotrzebowania na ww. środki.

 • 20.01.2020

  PUP Szczytno - Formy wsparcia realizowane w 2020 roku

  Po zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Rynku Pracy, dokonany został podział środków Funduszu Pracy na formy wsparcia osób bezrobotnych oraz osób pracujących w 2020 roku.

 • 20.01.2020

  PUP Szczytno - Harmonogram porad grupowych w I kwartale 2020 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie przygotował harmonogram porad grupowych zaplanowanych na I kwartał 2020 roku.

 • 20.01.2020

  PUP Szczytno - Kurs zakładania i prowadzenia własnej firmy

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie ogłasza nabór na szkolenie pn. "Kurs zakładania i prowadzenia własnej firmy". Termin realizacji szkolenia uzależniony jest od wyników rekrutacji osób na szkolenie.

 • 20.01.2020

  PUP Szczytno - Sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

  Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie ogłasza nabór wniosków dla pracodawców na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • 20.01.2020

  PUP Węgorzewo - Informacja dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy

  Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgorzewie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mogą korzystać z dostępu do różnych form aktywizacji przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • 20.01.2020

  PUP Węgorzewo - Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

  Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie, jako podmiot odpowiedzialny za wykonywanie zadań z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, uczestniczy w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na dany rok kalendarzowy.

 • 20.01.2020

  System SOW - możliwość składania wniosków o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 1 stycznia 2020 roku umożliwił osobom niepełnosprawnym składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu SOW.

Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.