Back

Praca w sektorze medycznym dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy posiadający wykształcenie medyczne mogą ubiegać się w uproszczonym trybie o wydanie zgody na wykonywanie zawodu w Polsce. Swój wniosek do Ministerstwa Zdrowia mogą składać lekarze i lekarze dentyści, pielęgniarki i położne oraz ratownicy medyczni.

Procedura aplikacyjna

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wszelkich informacji dotyczących procedury uzyskania zgody na wykonywanie pracy w Polsce udziela Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Łomżyńska 33 w Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje (także w języku ukraińskim) można uzyskać pod numerem telefonu 451 056 026 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Informacje udzielane są również pocztą elektroniczną pod adresem: kadry-med.ukraina@nfz-bydgoszcz.pl.
 

Gdzie składać wnioski

Wnioski należy przesyłać do Ministra Zdrowia na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Ponadto wnioski można składać osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Zdrowia lub Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Wymagane dokumenty

Ubiegając się o uzyskanie zgody na wykonywanie zawodu w Polsce obywatele Ukrainy powinni złożyć:

  • wniosek do Ministra Zdrowia o wyrażenie zgody na wykonywanie zawodu,
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • dyplom lekarza/lekarza dentysty, dyplom uzyskania specjalizacji,
  • dyplom pielęgniarki lub położnej,
  • dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego,
  • oświadczenie o znajomości języka polskiego*,
  • zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym*,
  • zaświadczenie od podmiotu leczniczego o zamiarze zatrudnienia*,
*  niewymagane dla warunkowego uzyskania prawa wykonywania zawodu.
 

Dodatkowe informacje

800 190 950 – infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia czynna całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu, 27.05.2022 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.