PUP Rawicz - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu informuje o projekcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy Działanie 6.1 Aktywizacja Zawodowa osób...

PUP Rawicz - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w 2020 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu informuje o projekcie w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy".

PUP Poznań - Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że uruchamia nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wnioski...

PUP Poznań - Dofinansowanie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w dniu 20.01.2020r. na urzędowej stronie internetowej oraz w gablotach informacyjnych na terenie urzędu zostały zamieszczone nowe „Zasady przyznawania...

PUP Poznań - Ogłoszenie o naborach wniosków pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do współpracy wszystkich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych.

PUP Pleszew - Harmonogram porad grupowych w I kwartale 2020 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie przedstawia wykaz porad grupowych i informacji zawodowych grupowych planowanych przez doradców zawodowych na I kwartał 2020 roku.

PUP Pleszew - Harmonogram wizyt w poszczególnych gminach

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie przedstawia harmonogram wizyt w poszczególnych gminach - Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki oraz Gołuchów.

PUP Piła - Informacja o aktualnych naborach

Powiatowy Urząd Pracy w Pile informuje o aktualnych naborach trwających do dnia 7 lutego 2020 r.

Kalendarz funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Grabowie

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie informuje o godzinach pracy Lokalnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Grabowie nad Prosną w 2020 roku.

PUP Ostrzeszów - Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie informuje, iż w dniach od 20.01.2020 r. do 31.01.2020 r. zostaje ogłoszony nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z Funduszu Pracy (skierowany...

Poszukiwany Specjalista do pracy w Zielonej Linii

Zielona Linia, czyli Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia w Białymstoku, poszukuje kandydata na stanowisko Starszy Specjalista. Rekrutacja trwa do dnia 4 lutego 2020 r. do godz....

PUP Ostrzeszów - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie informuje, iż w dniach od od 20.01.2020 r. do 31.01.2020 r. zostaje ogłoszony nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy...

PUP Ostrzeszów - Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie informuje, iż w dniach od 20.01.2020 r. do 31.01.2020 r. zostaje ogłoszony nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności...

PUP Ostrzeszów - Organizacja prac interwencyjnych dla osób pow. 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie informuje, iż od 20.01.2020 r. do 31.01.2020r. ogłasza nabór wniosków pracodawców w sprawie organizacji prac interwencyjnych dla osób powyżej 30. roku życia,...

PUP Ostrzeszów - Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie informuje iż w okresie od 20.01.2020 r. do 31.01.2020 r. zostaje ogłoszony nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych z Funduszu...

27 stycznia - Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

27 stycznia pracownicy urzędów pracy w całym kraju obchodzą Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Święto swoimi korzeniami sięga roku 1919, kiedy to Józef Piłsudski podpisał Dekret o...

Firmy otrzymały 5,85 mld zł pomocy de minimis

W 2018 r. w ramach pomocy de minimis do mikro, małych i średnich firm trafiło 5,85 mld zł. Z wsparcia skorzystało w sumie 253 tys. podmiotów - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ich praca jest warta więcej niż branża technologiczna. Ale jest poważny problem

Codziennie na całym świecie kobiety pracują 12,5 mld godzin, bez wynagrodzenia - takie dane przedstawiła organizacja humanitarna Oxfam, w raporcie przygotowanym w związku ze Światowym Forum...

PUP Oborniki - Organizacja stażu dla osób bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach informuje, że od 20.01.2020 r. do 29.02.2020 r. zostaje otwarty nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach środków...

PUP Oborniki - Staże dla osób bezrobotnych do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach informuje, że od 20.01.2020 r. do 29.02.2020 r. zostaje otwarty nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30. roku życia w...

Remember! All the materials posted on the portal www.zielonalinia.gov.pl have been drawn up by the editorial group and are for your information. The editors have put a considerable effort to make the provided information accurate and reliable. However, the information does not constitute a binding interpretation of the law.