Powrót

SN: Do rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach nie wlicza się "chorobowego" i urlopu wychowawczego

Przy ustalaniu okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze warunkującego prawo do rekompensaty w związku z ustawą o emeryturach pomostowych nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po 14 listopada 1991 r. ( gdy wprowadzono okresy składkowe) świadczenie w razie choroby i macierzyństwa - tak brzmi uchwała Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.prawo.pl, „SN: Do rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach nie wlicza się "chorobowego" i urlopu wychowawczego”, Katarzyna Żaczkiewicz- Zborska, 29.10.2020


Remember! All the materials posted on the portal www.zielonalinia.gov.pl have been drawn up by the editorial group and are for your information. The editors have put a considerable effort to make the provided information accurate and reliable. However, the information does not constitute a binding interpretation of the law.