Powrót

Pracodawca nie może nakazać pracy podczas kwarantanny

Izolowani w domu w związku z podejrzeniem zakażenia nie muszą godzić się na pracę zdalną.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Serwis www.pulshr.pl, „Pracodawca nie może nakazać pracy podczas kwarantanny”, 30.10.2020


Remember! All the materials posted on the portal www.zielonalinia.gov.pl have been drawn up by the editorial group and are for your information. The editors have put a considerable effort to make the provided information accurate and reliable. However, the information does not constitute a binding interpretation of the law.