PUP Ostrzeszów - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie informuje, iż w dniach od od 20.01.2020 r. do 31.01.2020 r. zostaje ogłoszony nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy...

PUP Ostrzeszów - Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie informuje, iż w dniach od 20.01.2020 r. do 31.01.2020 r. zostaje ogłoszony nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności...

PUP Ostrzeszów - Organizacja prac interwencyjnych dla osób pow. 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie informuje, iż od 20.01.2020 r. do 31.01.2020r. ogłasza nabór wniosków pracodawców w sprawie organizacji prac interwencyjnych dla osób powyżej 30. roku życia,...

PUP Ostrzeszów - Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie informuje iż w okresie od 20.01.2020 r. do 31.01.2020 r. zostaje ogłoszony nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych z Funduszu...

27 stycznia - Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

27 stycznia pracownicy urzędów pracy w całym kraju obchodzą Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Święto swoimi korzeniami sięga roku 1919, kiedy to Józef Piłsudski podpisał Dekret o...

Firmy otrzymały 5,85 mld zł pomocy de minimis

W 2018 r. w ramach pomocy de minimis do mikro, małych i średnich firm trafiło 5,85 mld zł. Z wsparcia skorzystało w sumie 253 tys. podmiotów - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ich praca jest warta więcej niż branża technologiczna. Ale jest poważny problem

Codziennie na całym świecie kobiety pracują 12,5 mld godzin, bez wynagrodzenia - takie dane przedstawiła organizacja humanitarna Oxfam, w raporcie przygotowanym w związku ze Światowym Forum...

PUP Oborniki - Organizacja stażu dla osób bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach informuje, że od 20.01.2020 r. do 29.02.2020 r. zostaje otwarty nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach środków...

PUP Oborniki - Staże dla osób bezrobotnych do 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach informuje, że od 20.01.2020 r. do 29.02.2020 r. zostaje otwarty nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30. roku życia w...

PUP Oborniki - Staże dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach informuje, że od 20.01.2020 r. do 29.02.2020 r. zostaje otwarty nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku...

PUP Oborniki - Deklaracja na zapotrzebowanie na środki z rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach zaprasza pracodawców do składania deklaracji dotyczących zapotrzebowania na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które pomogą na określenie skali...

PUP Oborniki - Spotkanie informacyjne dotyczące ochotniczych form służby wojskowej

Przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu zapraszają wszystkie osoby zainteresowane służbą wojskową na spotkanie informacyjne dotyczące ochotniczych form służby wojskowej.

PIFE Piła - Fundusze Europejskie w 2020 roku

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie w 2020 roku – przegląd możliwości wsparcia w ramach Krajowych Programów...

PUP Nowy Tomyśl - Informacja o planowanych szkoleniach grupowych w 2020 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu informuje o planowanych szkoleniach grupowych przypadających w roku 2020.

PUP Nowy Tomyśl - Przewodnik dla poszukających pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu zachęca do skorzystania z darmowych przewodników dla poszukujących pracy.

PUP Koło - Nabór do projektu POWER V

Powiatowy Urząd Pracy w Kole ogłasza otwarty nabór wniosków w ramach kontynuacji realizowanego projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)".

PUP Nowy Tomyśl - Organizacja stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30. r.ż

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja...

PUP Nowy Tomyśl - Konsultacje dla przyszłych przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu zaprasza osoby zainteresowane ubieganiem się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej na konsultacje z pracownikiem urzędu, które odbędą się...

Ubezpieczenie zdrowotne to nie ubezpieczenie chorobowe

Choć nazwy - ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne - mogą sugerować podobieństwo, są to zupełnie różne ubezpieczenia.

SN: Wątpliwe odszkodowanie dla pracodawcy, który nakazał pracę po rozwiązaniu umowy

Pracownik nie musi wykonywać pracy dla firmy po wyczerpaniu terminu wypowiedzenia - orzekła Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego i uchyliła wyrok sądu II instancji.

Remember! All the materials posted on the portal www.zielonalinia.gov.pl have been drawn up by the editorial group and are for your information. The editors have put a considerable effort to make the provided information accurate and reliable. However, the information does not constitute a binding interpretation of the law.