Powrót

Biała lista, czyli nowy wykaz podatników VAT

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2019-09-20

Od 1 września 2019 r. przedsiębiorcy mają możliwość weryfikacji współpracujących z nimi firm za pomocą tzw. białej listy, czyli nowego elektronicznego wykazu informacji o podatnikach VAT prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Jest  to baza, w której przedsiębiorca znajdzie szczegółowe informacje dotyczące swoich kontrahentów, mianowicie statusu podatnika VAT, zarejestrowania i wyrejestrowania przedsiębiorstwa wraz z ich podstawą prawną oraz, co ważne, numery firmowych rachunków bankowych.

 

Jakie informacje zawiera biała lista?

 

Po wpisaniu zmiennych weryfikacyjnych, można uzyskać następujące dane o firmie:

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • status podmiotu, czyli informację o zarejestrowaniu jako podatnik VAT czynny lub zwolniony, ewentualnie informację o braku rejestracji, wykreśleniu bądź przywróceniu,
 • numer identyfikacyjny REGON,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
 • adres siedziby (w przyp. podmiotu niebędącego osobą fizyczną),
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej,
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej,
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej,
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • podstawę prawną dot. odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru lub przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • numery potwierdzonych rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Gdzie szukać białej listy?

 

Wykaz podatników VAT jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Informacje o firmach pobierane są automatycznie z rejestrów publicznych, dlatego przedsiębiorca nie musi ich nigdzie zgłaszać. Przy ewentualnych błędach zawartych w wykazie, można wystąpić z wnioskiem o ich usunięcie lub poprawienie.

 

Rachunek firmowy - istotne informacje dla przedsiębiorcy

 

Numery rachunków bankowych widniejących na białej liście podatników VAT, to numery podawane do urzędu skarbowego (spółka) lub CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza) podczas zakładania firmy. W przypadku, gdy numer konta zmienił się, przedsiębiorca ma obowiązek je zaktualizować.

Istotnym jest fakt, że przy wpłacie kontrahentowi kwoty powyżej 15 tys. zł na rachunek, który nie widnieje w wykazie, przedsiębiorca nie będzie miał możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów podatkowych. W sytuacji, kiedy kontrahent nie zapłaci należnego podatku, wówczas on jak i przedsiębiorca poniosą wspólną odpowiedzialność za zaległości podatkowe.

 

Więcej obowiązków dla przedsiębiorców

 

Biała lista podatników VAT oznacza dla przedsiębiorców więcej czynności administracyjnych przy prowadzeniu firmy. W przypadku płatności przekraczających kwotę 15 tys. zł, aby móc wprowadzić je w koszty, przedsiębiorca musi zweryfikować obecność rachunku bankowego kontrahenta na liście w dniu zlecenia przelewu. W sytuacji, gdy pieniądze zostały przelane na konto bankowe, które nie znajdowało się w wykazie, przedsiębiorca ma 3 dni robocze na poinformowanie o tym urząd skarbowy.

UWAGA: Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunki bankowe, które nie zostały zawarte w wykazie, nie będą obciążone konsekwencjami prawnymi.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło: www.biznes.gov.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Napisz do nas - Zielona Linia

Znajdź swój urząd pracy

Wpisz lub wybierz co najmniej jedno kryterium z formularza poniżej. Aplikacja automatycznie podpowie Ci, jakie urzędy pracy znajdują się w wybranej przez Ciebie lokalizacji.