Pracownik niech siedzi w domu

Pracodawca ma prawo polecić pracownikowi pracę w domu, pod warunkiem że ten się na to zgodzi. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może być niezgodne z konstytucją - czytamy w czwartkowej...

Nowe centrum Amazon zatrudni ponad 1 tys. osób. Rusza największa fala rekrutacji

W kwietniu firma Amazon uruchomi w Gliwicach ósme polskie Centrum Logistyki E-Commerce - największe pod względem powierzchni i liczby wykorzystywanych robotów magazynowych.

SFAL Wałbrzych - Projekt „Horyzont nowego startu”

Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu realizując projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej pragnie poinformować o rozpoczęciu działań związanych z realizacją projektu...

Collective Benefits zebrało 3,3 miliona funtów na ochronę socjalną pracujących w gig economy

Brytyjska firma Collective Benefits pochwaliła się, że zebrała 3,3 miliony funtów funduszy na swoją działalność. Firma celuje ze swoja ofertą w pracujących dla Ubera, Deliveroo i innych platform...

Termin zgłaszania do Małego ZUS plus upływa 2 marca

Przedsiębiorcy, którzy chcą od lutego korzystać z Małego ZUS-u plus i spełniają warunki, mogą zgłosić się do ulgi tylko do 2 marca. Wówczas ich składki na ubezpieczenie społeczne będą liczone...

Projekt "Zacznij od zaraz - Nowa szansa na aktywność"

Fundacja Razem w Wałbrzychu informuje o projekcie "Zacznij od zaraz - Nowa szansa na aktywność" przeznaczonego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych lub...

Kompetencje miękkie to za mało. Musimy być gotowi na paradoks technologii

- Potrzebny jest "link" pomiędzy tym co na uczelniach, a tym co w biznesie. Jeśli będziemy mieć współpracę, której dziś nie ma albo jest na niedostatecznym poziomie, to dzięki temu będziemy mogli...

Blisko co piąta polska firma stawia na to rozwiązanie. Przemysł najbardziej zainteresowany, usługi się przyglądają

OECD szacuje, że 14 proc. istniejących obecnie na świecie miejsc pracy może zniknąć w wyniku automatyzacji w ciągu najbliższych 15-20 lat, a kolejne 32 proc. prawdopodobnie zmieni się radykalnie.

PUP Wałbrzych - Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje o naborze do szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, który rozpoczął się 25 lutego 2020 r.

PUP Wałbrzych - Informacja o projekcie "Działanie przepisem na zmianę"

Centrum Języków obcych informuje o realizacji projektu „Działanie przepisem na zmianę" przeznaczonego dla osób od 30. roku życia, zamieszkujących teren województwa dolnośląskiego w subregionie...

PUP Trzebnica - Wolne miejsca stażowe

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy informuje o wolnych miejscach stażowych.

PUP Trzebnica - Nabór wniosków na bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy ogłosił nabór wniosków o bon na zasiedlenie dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia.

Nabór do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy informuje o naborze do służby w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej.

PUP Trzebnica - Spotkanie informacyjne dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy zaprasza pracodawców z powiatu trzebnickiego na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 4 marca 2020 r. o godz. 10:00

PUP Świdnica - Ogłoszenie o naborze wniosków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok...

Konkurs na stanowisko Specjalista psycholog w Sądzie Okręgowym w Świdnicy

Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty psychologa w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Świdnicy.

MUP Płock - Bon na zasiedlenie

Miejski Urząd Pracy w Płocku od dnia 2 marca 2020 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30. roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –...

Warunki nabycia statusu osoby bezrobotnej przez cudzoziemca

Kto spośród cudzoziemców może dokonać rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna?

Indywidualny plan działania

Urząd pracy udzielając pomocy określonej w ustawie przygotowuje indywidualny plan działania w terminie nie później niż 60 dni od dnia rejestracji
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.