AKTUALNOŚCI w Regionach

 • 29.01.2020

  PUP Słupca - Informacja o POWER 2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że kontynuuje realizację projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 • 29.01.2020

  PUP Słupca - Informacja o WRPO 2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że kontynuuje realizację projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (V)" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 • 29.01.2020

  PUP Słupca - Plan szkoleń na 2020 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy przedstawił harmonogram szkoleń dla bezrobotnych zaplanowanych na rok 2020.

 • 28.01.2020

  PUP Rawicz - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu informuje o projekcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy Działanie 6.1 Aktywizacja Zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez publiczne służby zatrudnienia w ramach WRPO.

 • 28.01.2020

  PUP Rawicz - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w 2020 roku

  Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu informuje o projekcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy".

 • 22.01.2020

  PUP Koło - Nabór do projektu POWER V

  Powiatowy Urząd Pracy w Kole ogłasza otwarty nabór wniosków w ramach kontynuacji realizowanego projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)".

 • 23.01.2020

  PUP Kościan - Pożyczka na założenie własnej firmy

  Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje o możliwości otrzymania niskooprocentowanej pożyczki ze środków unijnych na założenie własnej działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych oraz pracujących.

 • 22.01.2020

  PUP Koło - Nabór do projektu WRPO V

  Powiatowy Urząd Pracy w Kole ogłasza otwarty nabór wniosków w ramach kontynuacji realizowanego projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)".

 • 22.01.2020

  PUP Kalisz - Zasady wydatkowania środków Funduszu Pracy oraz KFS

  Wydatkowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu środków Funduszu Pracy w roku 2020 opierać się będzie o działania zmierzające m.in. do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej programów rynku pracy przy jednoczesnym dążeniu do obniżenia efektywności kosztowej.

 • 07.01.2020

  PUP Wodzisław Śląski - Zmiana ragulaminu dotacji na działalność gospodarczą

  Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż z dniem 1.01.2020 r. nastąpiła zmiana regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

ZUS W LICZBACH

915,46

Stawka ubezpieczenia społecznego (standardowa)

214,66

Stawka ubezpieczenia społecznego (preferencyjna)

362,34

Stawka ubezpieczenia zdrowotnego

76,84

Stawka
na Fundusz pracy