AKTUALNOŚCI w Regionach

 • 13.02.2020

  PUP Głogów - Aktywny rodzic

  Projekt pt. „Aktywny rodzic z LGOM – 2 edycja” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawna.

 • 10.02.2020

  PUP Stargard - Informacja dotycząca form wsparcia finansowanych w 2020 r. z Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ogłosił ważną informację dotycząca form wsparcia finansowanych w 2020 r. z Funduszu Pracy.

 • 10.02.2020

  PUP Stargard - Ważne informacje dla ubiegających się o jednorazowe środki na firmę

  Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, że bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej można pozyskać tylko jeden raz w życiu, niezależnie od źródła finansowania (Fundusz Pacy, środki unijne, PFRON, inne środki publiczne) i niezależnie od instytucji, która takie środki przyznała.

 • 10.02.2020

  PUP Pyrzyce - Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej

  Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, iż w okresie od 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie pyrzyckim (VI)".

 • 10.02.2020

  PUP Pyrzyce - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach informuje, iż w okresie od 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pyrzyckim (V)".

 • 06.02.2020

  PUP Kamień Pomorski - Rusza realizacja projektów

  Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim informuje, że rozpoczął realizację dwóch projektów.

 • 29.01.2020

  PUP Słupca - Informacja o POWER 2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że kontynuuje realizację projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 • 29.01.2020

  PUP Słupca - Informacja o WRPO 2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że kontynuuje realizację projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (V)" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 • 29.01.2020

  PUP Słupca - Plan szkoleń na 2020 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy przedstawił harmonogram szkoleń dla bezrobotnych zaplanowanych na rok 2020.

 • 28.01.2020

  PUP Rawicz - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu informuje o projekcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy Działanie 6.1 Aktywizacja Zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez publiczne służby zatrudnienia w ramach WRPO.

Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

ZUS W LICZBACH

915,46

Stawka ubezpieczenia społecznego (standardowa)

214,66

Stawka ubezpieczenia społecznego (preferencyjna)

362,34

Stawka ubezpieczenia zdrowotnego

76,84

Stawka
na Fundusz pracy