Powrót

Aktualne wskaźniki

Aktualne wskaźniki

 • Zasiłki i świadczenia

  Zasiłek dla bezrobotnych
    Zasiłek dla bezrobotnych - 80% Zasiłek dla bezrobotnych - 100% Zasiłek dla bezrobotnych - 120%
  W okresie pierwszych trzech miesięcy 678,30 zł
  netto 594,25 zł
  847,80 zł
  netto 730,50 zł
  1 017,40 zł
  netto 867,83 zł
  W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 532,60 zł
  netto 476,67 zł
  665,70 zł
  netto 583, 79 zł
  798,90 zł
  netto 691,00 zł
  Świadczenia dla bezrobotnych
    20% kwoty zasiłku 100% kwoty zasiłku 120% kwoty zasiłku
  Kwota 169,60 zł 847,80 zł 1 017,40 zł
  Rodzaj świadczenia Stypendium szkoleniowe, Stypendium studia podyplomowe Stypendium kontynuacja nauki Stypendium szkoleniowe, Stypendium stażowe, Stypendium przygotowanie zawodowe dorosłych

  Warto wiedzieć

  • Prace społecznie użyteczne - 8,30 zł/godz.
  • Dodatek aktywizacyjny do 50% zasiłku - 423,90 zł
  • Premia przygotowanie zawodowe dorosłych - 493,00 zł/m-c
  • Wydatki poniesione na uczestnika pzd 2% przeciętnego wynagrodzenia za pracę - 97,27 zł/m-c
  • Świadczenie przedemerytalne - 1 140,99
 • Wynagrodzenia


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

 • Praca i firma
  Rekrutacja, Własna firma,
  Kodeks pracy

 • Urząd pracy
  Rejestracja, Podnoszenie kwalifikacji, Wsparcie zatrudnienia, Świadczenia

 • Pracodawcy
  Dotacje na zatrudnianie pracowników, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Zatrudnianie cudzoziemców, Szkolenia i usługi rynku pracy