Powrót

Ważna informacja dla beneficjentów PO WER

Sytuacja związania z epidemią koronawirusa jest dynamiczna i wymaga niecodziennych rozwiązań. Dotyczy to również realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Mogą oni zgłaszać zmiany – przy zachowaniu zgodności z celami realizowanych projektów – które będą ukierunkowane na zwalczanie i przeciwdziałanie pandemii.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, „Ważna informacja dla beneficjentów PO WER”, 2.04.2020


Remember! All the materials posted on the portal www.zielonalinia.gov.pl have been drawn up by the editorial group and are for your information. The editors have put a considerable effort to make the provided information accurate and reliable. However, the information does not constitute a binding interpretation of the law.