Powrót

Wypowiedzenie umowy przez pracownika

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2014-08-20

Choć utrata pracy często jest postrzegana przez pryzmat zwolnienia dokonanego przez pracodawcę, warto pamiętać, że nie tylko pracodawca może wypowiedzieć umowę. Ty, jako pracownik, również masz do tego prawo. Kiedy i na jakich zasadach?

Przed poznaniem warunków złożenia wypowiedzenia, pracownik powinien sprawdzić, czy przysługuje mu rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Każdą umowę da się rozwiązać na mocy porozumienia stron, za pomocą wypowiedzenia zaś nie zawsze jest to możliwe. Zgodnie z zapisem w Kodeksie pracy odejść z pracy za wypowiedzeniem może pracownik, który podpisał umowę o pracę na czas nieokreślony lub na okres próbny. Umowy na czas określony nie podlegają wypowiedzeniu, chyba że jest to umowa na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w której strony przewidziały możliwość jej wypowiedzenia.

Ochrona przed zwolnieniem bez znaczenia

W przypadku, gdy to pracownik wypowiada umowę, nie działają przepisy Kodeksu mówiące o ochronie przed zwolnieniem niektórych grup pracowniczych. Pracownicy znajdujący się w wieku przedemerytalnym oraz kobiety w ciąży mogą złożyć stosowne pismo u pracodawcy. Nie ma tu zastosowania również paragraf mówiący o ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem podczas jego usprawiedliwionej nieobecności, czyli np. przebywającym na urlopie lub zwolnieniu lekarskim. Takiemu pracownikowi przysługuje prawo do złożenia wypowiedzenia.

Forma wypowiedzenia

Zgodnie z zapisem Kodeksu cywilnego: oświadczenie woli skierowane do drugiej osoby uważa się za złożone, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła się zapoznać z jego treścią. W związku z tym pracownik może wypowiedzieć umowę ustnie, telefonicznie, przesyłając informację za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu czy też SMS-a. Jednak, aby mieć pewność, że pracodawca zapoznał się z wypowiedzeniem i nie musieć tego udowadniać, najlepiej zrobić to na piśmie. Podstawowe informacje, które powinny się w nim znaleźć, to: dane pracownika, data zawarcia umowy, miejscowość, strony umowy, okres wypowiedzenia oraz podpis pracownika i miejsce na podpis pracodawcy potwierdzającego otrzymanie dokumentu.

Bieg wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmuje tydzień lub miesiąc bądź ich wielokrotność, a kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Jeśli więc pracownika obowiązuje miesięczne wypowiedzenie, to jego bieg będzie liczony od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, a w przypadku tygodniowego wypowiedzenia, od najbliższego poniedziałku.

Pracownik, po złożeniu wypowiedzenia, może uzgodnić z pracodawcą wcześniejszy niż obowiązujący go termin rozwiązania umowy. Porozumienie to nie wpłynie na sposób rozwiązania umowy, nadal będzie to wypowiedzenie ze strony pracownika, a nie porozumienie stron.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Zobacz także:


Zobacz podobne artykuły:

 • PUP Kartuzy - Porada grupowa pt. „Zadbaj już dziś o swój wizerunek - odśwież swoje dokumenty aplikacyjne”
  Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach zaprasza na poradę grupową pn. „Zadbaj już dziś o swój wizerunek – odśwież swoje dokumenty aplikacyjne"

 • PUP Kartuzy - Porada grupowa pt. "Nowy start w aktywność zawodową i społeczną"
  Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach zaprasza na poradę grupową pn. "Nowy start w aktywność zawodową i społeczną".

 • PUP Kartuzy - Porada grupowa dla osób z niepełnosprawnością
  Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach zaprasza osoby niepełnosprawne na poradę grupową pn. "Pokonam bariery!".

 • PUP Nysa - Bezpłatne przejazdy na obowiązkowe wizyty w urzędzie
  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie informuje, że od 1 czerwca 2019 r. będzie realizowany program bezpłatnych przejazdów na obowiązkowe wizyty busami i autobusami PKS w Nysie.

 • PUP Nysa - Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie informuje, że od 17.06.2019 r. do 24.06.2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • Pracownicy chcą pomagać
  Idealny pracodawca to taki, który zna i zaspokaja potrzeby pracowników. Chodzi zarówno o te dotyczące atmosfery w pracy czy przysługujących benefitów, jak również angażowania w aktywności na rzecz środowiska i lokalnej społeczności.

 • PUP Katowice - Targi pracy dla seniorów
  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach oraz Urząd Miasta w Katowicach serdecznie zapraszają pracodawców oraz seniorów do udziału w targach pracy.

 • PUP Katowice - Fundusze Pożyczkowe dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach oferuje Fundusze Pożyczkowe przeznaczone na finansowanie celów inwestycyjno-obrotowych, związanych z podjęciem, prowadzeniem bądź rozwojem działalności gospodarczej.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.