Powrót

WUP Warszawa - Zmiana wzoru umowy

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje, że zmienił się wzór umowy o dofinansowanie projektu RPO.

Uchwałą nr 459/218/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 marca 2021 r. został zatwierdzony zmieniony Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowiący Załącznik nr 8 do Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 do naboru projektów pozakonkursowych nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/21 na lata 2021-2022 w ramach Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zmianie uległ również jeden z załączników do umowy tj. Załącznik nr 12 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

Wszystkie dokonane zmiany zostały uwzględnione w Karcie zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 RPO WM 2014-2020.

Komunikat dotyczący zmiany wzoru umowy do naboru nr RPMA.08.01.00-IP.02-14-001/21 na lata 2021-2022 w ramach Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z 2 kwietnia 2021 r. 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 7.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.