Powrót

WUP Kielce - Wsparcie sprzedaży detalicznej na terenie jednostek systemu oświaty z FGŚP

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje o wsparciu na ochronę miejsc pracy dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną na terenie jednostek systemu oświaty z FGŚP .

Przedsiębiorco! Jeśli na dzień 30 września 2020 r. prowadziłeś działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty o przeważającej działalności oznaczonej kodami PKD:

  • 47.11.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
  • 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

i w następstwie wystąpienia COVID-19 uzyskany przychód w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo marcu 2021 r. był co najmniej o 40% niższy w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r., możesz zwrócić się z „Wnioskiem o przyznanie świadczeń na podstawie art. 15gga1 ustawy COVID-19 na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników".

Nabór wniosków rozpoczął się 23 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, 26.07.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.