Powrót

WUP Kielce - Informacja o działalności agencji zatrudnienia za rok 2021

Prowadzisz agencję zatrudnienia na terenie województwa świętokrzyskiego i jesteś wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia (KRAZ)? Przypominamy o obowiązku przedstawienia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok poprzedni (2021) - w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1100 z późn. zm.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawienia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach, realizującemu zadania z zakresu prowadzenia rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w imieniu marszałka województwa, informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok poprzedni (2021) - w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, 14.01.2022 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.