Powrót

Ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów

Informujemy, że została opublikowana Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2754).

Ustawa przewiduje następujące rozwiązania:

1. Stworzenie systemu teleinformatycznego, który ułatwi prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Będzie możliwość zawierania w prosty sposób, poprzez dedykowany do tego system IT, najbardziej popularnych rodzajów umów dotyczących wykonywania pracy (umowa o pracę, umowa zlecenie oraz umowa uaktywniająca). Dzięki systemowi w jednym miejscu możliwe będzie zarówno zawarcie umowy, jak i przekazywanie zgłoszeń do ubezpieczeń i urzędu skarbowego.
Przewiduje się, że system dodatkowo będzie m.in. obliczał wymiar urlopu wypoczynkowego i wydawanie świadectwa pracy. W systemie mają być dostępne wzory umów.
Z mozliwości tej skorzystać będą mogli mikroprzedsiębiorcy i firmy zatrudniające do 9 osób, rolnicy oraz osoby fizyczne.

2. Rozszerzenie zasosowania podpisu zaufanego na zawieranie umów o pracę, umów zlecenia i umów o świadczenie usług,

3. Przechowywanie umów oraz udostępnianie dokumentacji pracowniczej,

Rozwiązanie będzie zintegrowane z systemem praca.gov.pl oraz biznes.gov.pl.

Dane osobowe wprowadzone do systemu będą przetwarzane wyłącznie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 23 stycznia 2023 r., z tym, że system teleinformatyczny zostanie uruchomiony do 2025 r.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach, 8.02.2023 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.