Powrót

SUP Nowy Sącz - Komunikat dotyczący obsługi klientów

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje o aktualnym trybie obsługi w urzędzie.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Urzędu rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy  będzie możliwa drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie: 
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?idJednostki=12620#/rejestracja/wyborUrzedu

Ten sposób rejestracji wymaga dołączenia czytelnych skanów lub zdjęć dokumentów, które należy dołączyć do składanego wniosku.

Osoby, które nie posiadają bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo nie dysponują podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, które chcą zarejestrować się w Sądeckim Urzędzie Pracy informujemy, że w chwili obecnej najłatwiejszą drogą do uzyskania profilu zaufanego jest wykorzystanie platformy Envelo (Grupa Poczty Polskiej). Główne placówki Poczty Polskiej świadczą wszystkie usługi, w tym również potwierdzają profile zaufane.

Placówki poczty w Nowym Sączu, które potwierdzają profile zaufane:
- ul. Dunajewskiego 10
- ul. Śniadeckich 13
- ul. Nawojowska 3
- ul. Samotna 11
- ul. Romualda Traugutta 44
- ul. Kolejowa 15

Osoby posiadające konto bankowe w niżej wskazanych bankach mogą założyć profil zaufany bez konieczności wychodzenia z domu za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Lista banków świadcząca usługę potwierdzenia profilu zaufanego:

T-mobile Usługi Bankowe
Alior Bank
ING Bank Śląski
Bank Pekao
mBank
Santander
PKO Bank Polski
Bank Millennium
Inteligo
Envelo (Grupa Poczty Polskiej) .

 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 667) w okresie ograniczenia funkcjonowania Sądeckiego Urzędu Pracy z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy można dokonać także poprzez przesłanie wniosku elektronicznego z wymaganymi dokumentami bez podpisania go podpisem elektronicznym. Rejestracja następuje wówczas w dniu przeprowadzenia przez pracownika powiatowego urzędu pracy rozmowy telefonicznej z osobą ubiegającą się o zarejestrowanie. W tym celu konieczne jest podanie we wniosku kontaktu telefonicznego.

Informujemy, iż pomoc przy rejestracji można uzyskać pod numerami telefonów:
(18) 44 89 297, (18) 44 89 271, (18) 44 89 262, (18) 44 89 312, (18) 44 89 265, (18) 44 89 251

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu, 6.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.