Powrót

Program Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie informuje, że z dniem 14.05.2021 r. został wznowiony nabór na pożyczki w ramach programu w województwie pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, dolnośląskim.

Program „Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie" na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest ponownie dostępny w województwie pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego rozdysponuje blisko 10 mln złotych.

Bank Gospodarstwa Krajowego na mocy umowy zasilił Fundusz Regionu Wałbrzyskiego o kolejne 9,7 mln złotych. Transza środków finansowych w ramach kontynuacji rządowego programu przeznaczona jest na zakładanie działalności gospodarczej i utworzenie miejsca pracy na terenie aż 6 województw: pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.
– Wsparcie w starcie to program skierowany do osób otwierających i prowadzących firmę. O nisko oprocentowaną pożyczkę na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości ponad 109 tys. złotych mogą starać si studenci, absolwenci, osoby bezrobotne oraz poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych. Natomiast działający już przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy w wysokości ponad 32 tys. złotych – mówi Robert Jagła, Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. – Wniosek o pożyczkowy rozpatrujemy w ciągu 14 dni roboczych. Oprócz kwestii formalnych i danych osobowych powinien on zawierać składowe elementy m.in. opis planowanego przedsięwzięcia oraz cel pożyczki. Musi zawierać pomysł na biznes, który jest realny i zapewni przychody, które pozwolą spłacić pożyczkę – dodaje.

Warunki pożyczki na założenie działalności gospodarczej
 • wartość pożyczki –  aktualnie do 109 159,60 zł (20-krotnośc przeciętnego wynagrodzenia*)
 • okres spłaty do 7 lat,
 • karencja do 1 roku,
 • oprocentowanie – 0,01% w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi lub polegających na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i 0,03 % dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
 • brak opłat  i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,
 • brak wymaganego wkładu własnego.
Kto może ubiegać się o pożyczkę na założenie działalności gospodarczej?
 • studenci ostatniego roku,
 • poszukujący pracy absolwenci,
 • bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy,
 • poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych,
 • osoby planujące utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi.
 
Warunki pożyczki na utworzenie miejsca pracy?
 • wartość pożyczki – aktualnie do 32 747,88 zł (6-krotność przeciętnego wynagrodzenia*)
 • okres spłaty do 3 lat lub do czasu spłaty ostatniej raty w ramach pożyczki na założenie działalności gospodarczej,
 • oprocentowanie – 0,01% w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych oraz podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania i 0,03% dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
 • brak opłat  i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,
 • brak wymaganego wkładu własnego.
Kto może ubiegać się o pożyczkę na utworzenie/wyposażenia miejsca pracy?
 • podmioty, którym udzielono pożyczki na założenie działalności gospodarczej,
 • niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły,
 • osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości,
 • prawnej, producenci rolni,
 • żłobki, kluby dziecięce,
 • podmioty świadcząc usługi rehabilitacyjne.

*dane za IV kw. 2020 r. –  5 457,98 zł

 
Więcej informacji oraz dokumenty dotyczące programu: https://frw.pl/pozyczka-na-pierwszy-biznes/

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie, 8.06.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.