Powrót

Rodzaje inteligencji i ich odbicie w życiu zawodowym

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2015-04-17

W latach 80. XX wieku amerykański psycholog Howard Gardner do IQ dodaje swoją teorię o inteligencji wielorakiej. Staje na stanowisku, iż ludzka osobowość i psychika są tak bardzo złożone, że nie można oceniać ich jedynie przy pomocy dotychczas stosowanego wyznacznika, którym było IQ…

Rodzaje inteligencji i ich odbicie w życiu zawodowym

Swoje stwierdzenie opiera na tym, iż każdy z nas ma inne predyspozycje psychiczne, w jednych dziedzinach będzie więc radził sobie lepiej, w innych gorzej. Psycholog zaprzecza również tezom, iż inteligencja jest czynnikiem genetycznym. Zdaniem Gardnera inteligencja jest wielopłaszczyznowa i dynamiczna, a jej poszczególne typy można rozwijać, ćwiczyć i udoskonalać. Co dowodzi, iż nie tylko ludzi o zdolnościach lingwistycznych lub logicznych można określać mianem inteligentnych.

W swoich badaniach profesor wyróżnił osiem podstawowych rodzajów inteligencji.

Inteligencja językowa

Osoby cechujące się wysoko rozwiniętym typem tej inteligencji sprawnie posługują się językiem mówionym i pisanym. Chętnie czytają, piszą oraz ze swobodą opowiadają dzięki bogatemu słownictwu, łatwości argumentacji. Nie mają również większych problemów z publicznymi przemówieniami. Czerpią przyjemność z zabaw słownych oraz żartów. Z łatwością przychodzi im nauka języków obcych. Ten typ inteligencji najczęściej sprawdza się w takich zawodach, jak: pisarz, poeta, tłumacz, autor sloganów reklamowych, scenarzysta, polityk, redaktor, publicysta, dziennikarz.

Inteligencja logiczno-matematyczna

Posiadacze tego rodzaju dominującej inteligencji mają skłonność do koncepcyjnego i abstrakcyjnego myślenia, są dociekliwi, systematyczni i dokładni. Korzystają z logiki, liczb i schematów. Ten rodzaj inteligencji pozwala na dobrą organizację, dokładne wykonywanie precyzyjnych instrukcji i posługiwanie się argumentami logicznymi. Rozrywką są dla takich osób gry i zagadki prowokujące do myślenia. Sprawdzający się zawód przy tej inteligencji to: matematyk, fizyk, chemik, inżynier, naukowiec, lekarz, prawnik, księgowy, detektyw.

Inteligencja wizualno-przestrzenna

Ten typ inteligencji występuje u osób, które potrafią myśleć obrazowo, korzystają z map, diagramów, tabel, używają wyobraźni. Osoby te są wrażliwe na szczegóły, dużo rysują, w sposób graficzny przedstawiają swoje pomysły i bez kłopotu orientują się w trójwymiarowej przestrzeni. Przyjemność sprawia im rozkręcanie i składanie elementów w jedną całość. Odpowiednimi zawodami będą tu: architekt, malarz, rzeźbiarz, strateg, chirurg, mechanik, projektant mody, przewodnik, fotograf.

Inteligencja ruchowa

Osoby, u których ten typ inteligencji dominuje, lubią ruch, taniec oraz robótki ręczne. Dobrze komunikują się z innymi za pomocą mimiki i gestykulacji, mają dobre wyczucie czasu oraz są przestrzennie zorganizowane. Zazwyczaj takie osoby łączą w sobie dwa rodzaje inteligencji: ruchową oraz przestrzenną. Inteligencja ruchowa najczęściej rozwinięta jest u sportowców, tancerzy, choreografów, aktorów, cyrkowców, fryzjerów.

Inteligencja muzyczna

Dzięki inteligencji muzycznej jej właściciel potrafi odtwarzać usłyszane melodie, bez problemu rozpoznaje dźwięki, tonacje, rytmy. Osoby, które ją posiadają, świetnie spełniają się w zawodzie: muzyka, piosenkarza, aktora, kompozytora, dyrygenta czy twórcy instrumentów muzycznych.

Inteligencja interpersonalna (międzyludzka)

Osoby o tej inteligencji dobrze czują się w towarzystwie. Bez większych trudności odczytują intencje, motywy i uczucia innych – wiedzą, gdy ktoś kłamie. Dzięki temu, iż są towarzyskie, komunikatywne i posiadają zdolności mediacyjne, mają predyspozycje do pracy w zespole. Preferowane zawody dla przedstawicieli tej inteligencji to: nauczyciel, psychoterapeuta, pielęgniarka, doradca, handlowiec, menedżer, specjalista do spraw public relations.

Inteligencja intrapersonalna (wewnętrzna)

W odróżnieniu od poprzedniej, która pozwala skupić się na drugiej osobie, ta inteligencja umożliwia analizowanie własnych przeżyć i problemów. Osoby o tej inteligencji często bywają wstydliwe, lubią pracować w samotności, są wyciszone, skupione na sobie i swoich przeżyciach. Są spokojne, refleksyjne, nie mówią wiele. Są to najczęściej przedstawiciele takich profesji jak: filozof, psychoterapeuta, teolog.

Inteligencja przyrodnicza

Osoby cechujące się wysoką inteligencją przyrodniczą lubią przebywać i pracować na świeżym powietrzu. Wierzą, że bardzo ważna jest przyroda i ekologia, a także zwierzęta. Rozumieją i łatwo zapamiętują różne gatunki występujące w ich otoczeniu. Często uprawiają ogródki i lubią „bawić się w ziemi". Odpowiednie zawody to: weterynarz, leśnik, ogrodnik.

Profesor Gardner nie zakończył badań na tych rodzajach inteligencji. Ostatnimi czasy wyróżnił również inteligencję egzystencjalną oraz moralno-etyczną.
Nasze inteligencje, zgodnie z założeniami profesora, nie są stałe. W zależności od tego, które ćwiczymy w różnych etapach naszego życia, a które spychamy na dalszy plan, mogą znajdować się na różnych poziomach. Należy więc odkryć, w czym jesteśmy lepsi i rozwijać – ćwiczyć nasze zdolności. 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: http://psycholog-pisze.pl/jaki-masz-typ-inteligencji/

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj również:


Zobacz podobne artykuły:

 • PUP Dębica - Nabór wniosków na staże w połączeniu z wyposażeniem stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w połączeniu z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla osób bezrobotnych powyżej 29. roku życia w ramach projektu konkursowego „Szansa na pracę".

 • PUP Dębica - Nabór wniosków na szkolenia w ramach KFS
  Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

 • PUP Dębica - Nabór wniosków na wyposażenie stanowiska pracy
  Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dębickim (IV)".

 • Ubezpieczenie zdrowotne
  Przypominamy, kto pomimo nieopłacania składki zdrowotnej, może korzystać z bezpłatnej opieki medycznej.

 • GUP Kraków - Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

 • GUP Kraków - Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
  Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

 • PUP Nysa - Praca za atrakcyjne wynagrodzenie
  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zatrudnieniu w firmie LG Chem.

 • UP m.st Warszawa - Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że w dniach 1 - 3.07.2019 r. prowadzony będzie dodatkowy nabór wniosków o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
  Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.