Powrót

Rodzaje inteligencji i ich odbicie w życiu zawodowym

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2015-04-17

W latach 80. XX wieku amerykański psycholog Howard Gardner do IQ dodaje swoją teorię o inteligencji wielorakiej. Staje na stanowisku, iż ludzka osobowość i psychika są tak bardzo złożone, że nie można oceniać ich jedynie przy pomocy dotychczas stosowanego wyznacznika, którym było IQ…

Rodzaje inteligencji i ich odbicie w życiu zawodowym

Swoje stwierdzenie opiera na tym, iż każdy z nas ma inne predyspozycje psychiczne, w jednych dziedzinach będzie więc radził sobie lepiej, w innych gorzej. Psycholog zaprzecza również tezom, iż inteligencja jest czynnikiem genetycznym. Zdaniem Gardnera inteligencja jest wielopłaszczyznowa i dynamiczna, a jej poszczególne typy można rozwijać, ćwiczyć i udoskonalać. Co dowodzi, iż nie tylko ludzi o zdolnościach lingwistycznych lub logicznych można określać mianem inteligentnych.

W swoich badaniach profesor wyróżnił osiem podstawowych rodzajów inteligencji.

Inteligencja językowa

Osoby cechujące się wysoko rozwiniętym typem tej inteligencji sprawnie posługują się językiem mówionym i pisanym. Chętnie czytają, piszą oraz ze swobodą opowiadają dzięki bogatemu słownictwu, łatwości argumentacji. Nie mają również większych problemów z publicznymi przemówieniami. Czerpią przyjemność z zabaw słownych oraz żartów. Z łatwością przychodzi im nauka języków obcych. Ten typ inteligencji najczęściej sprawdza się w takich zawodach, jak: pisarz, poeta, tłumacz, autor sloganów reklamowych, scenarzysta, polityk, redaktor, publicysta, dziennikarz.

Inteligencja logiczno-matematyczna

Posiadacze tego rodzaju dominującej inteligencji mają skłonność do koncepcyjnego i abstrakcyjnego myślenia, są dociekliwi, systematyczni i dokładni. Korzystają z logiki, liczb i schematów. Ten rodzaj inteligencji pozwala na dobrą organizację, dokładne wykonywanie precyzyjnych instrukcji i posługiwanie się argumentami logicznymi. Rozrywką są dla takich osób gry i zagadki prowokujące do myślenia. Sprawdzający się zawód przy tej inteligencji to: matematyk, fizyk, chemik, inżynier, naukowiec, lekarz, prawnik, księgowy, detektyw.

Inteligencja wizualno-przestrzenna

Ten typ inteligencji występuje u osób, które potrafią myśleć obrazowo, korzystają z map, diagramów, tabel, używają wyobraźni. Osoby te są wrażliwe na szczegóły, dużo rysują, w sposób graficzny przedstawiają swoje pomysły i bez kłopotu orientują się w trójwymiarowej przestrzeni. Przyjemność sprawia im rozkręcanie i składanie elementów w jedną całość. Odpowiednimi zawodami będą tu: architekt, malarz, rzeźbiarz, strateg, chirurg, mechanik, projektant mody, przewodnik, fotograf.

Inteligencja ruchowa

Osoby, u których ten typ inteligencji dominuje, lubią ruch, taniec oraz robótki ręczne. Dobrze komunikują się z innymi za pomocą mimiki i gestykulacji, mają dobre wyczucie czasu oraz są przestrzennie zorganizowane. Zazwyczaj takie osoby łączą w sobie dwa rodzaje inteligencji: ruchową oraz przestrzenną. Inteligencja ruchowa najczęściej rozwinięta jest u sportowców, tancerzy, choreografów, aktorów, cyrkowców, fryzjerów.

Inteligencja muzyczna

Dzięki inteligencji muzycznej jej właściciel potrafi odtwarzać usłyszane melodie, bez problemu rozpoznaje dźwięki, tonacje, rytmy. Osoby, które ją posiadają, świetnie spełniają się w zawodzie: muzyka, piosenkarza, aktora, kompozytora, dyrygenta czy twórcy instrumentów muzycznych.

Inteligencja interpersonalna (międzyludzka)

Osoby o tej inteligencji dobrze czują się w towarzystwie. Bez większych trudności odczytują intencje, motywy i uczucia innych – wiedzą, gdy ktoś kłamie. Dzięki temu, iż są towarzyskie, komunikatywne i posiadają zdolności mediacyjne, mają predyspozycje do pracy w zespole. Preferowane zawody dla przedstawicieli tej inteligencji to: nauczyciel, psychoterapeuta, pielęgniarka, doradca, handlowiec, menedżer, specjalista do spraw public relations.

Inteligencja intrapersonalna (wewnętrzna)

W odróżnieniu od poprzedniej, która pozwala skupić się na drugiej osobie, ta inteligencja umożliwia analizowanie własnych przeżyć i problemów. Osoby o tej inteligencji często bywają wstydliwe, lubią pracować w samotności, są wyciszone, skupione na sobie i swoich przeżyciach. Są spokojne, refleksyjne, nie mówią wiele. Są to najczęściej przedstawiciele takich profesji jak: filozof, psychoterapeuta, teolog.

Inteligencja przyrodnicza

Osoby cechujące się wysoką inteligencją przyrodniczą lubią przebywać i pracować na świeżym powietrzu. Wierzą, że bardzo ważna jest przyroda i ekologia, a także zwierzęta. Rozumieją i łatwo zapamiętują różne gatunki występujące w ich otoczeniu. Często uprawiają ogródki i lubią „bawić się w ziemi". Odpowiednie zawody to: weterynarz, leśnik, ogrodnik.

Profesor Gardner nie zakończył badań na tych rodzajach inteligencji. Ostatnimi czasy wyróżnił również inteligencję egzystencjalną oraz moralno-etyczną.
Nasze inteligencje, zgodnie z założeniami profesora, nie są stałe. W zależności od tego, które ćwiczymy w różnych etapach naszego życia, a które spychamy na dalszy plan, mogą znajdować się na różnych poziomach. Należy więc odkryć, w czym jesteśmy lepsi i rozwijać – ćwiczyć nasze zdolności. 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: http://psycholog-pisze.pl/jaki-masz-typ-inteligencji/

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj również:


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Jak napisać skuteczny biznesplan?
  Planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej? Sam pomysł na biznes, to dopiero początek drogi. Okazuje się, że skuteczny biznesplan to połowa sukcesu. Sprawdź, jak go stworzyć!

 • Pracownicy a znajomość ochrony danych osobowych
  Istotnym warunkiem prawidłowego przetwarzania danych osobowych jest odpowiedni poziom wiedzy i świadomości osób, które tego dokonują. Administrator danych osobowych nie tylko decyduje o tym, kto będzie przetwarzał, gromadzone przez niego, dane, ale również ma obowiązek zapewnienia, że osoby te zapoznają się z przepisami.

 • Praca.gov.pl – od czego zacząć?
  Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Tarczy Antykryzysowej, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie podjęcia zatrudnienia, wysłanie pisma do urzędu. Te i wiele innych spraw można załatwić w urzędzie pracy bez wychodzenia z domu. Umożliwia to moduł praca.gov.pl. Od czego zacząć swoją przygodę z wirtualnym urzędem?

 • Zawody ze świetlaną przyszłością
  Kim chcesz zostać, gdy dorośniesz? To pytanie znane od niepamiętnych czasów. Zadawano je naszym rodzicom, nam, a teraz naszym dzieciom. Pytanie pozostaje takie same, zmieniają się natomiast odpowiedzi. Jakie zawody są przyszłościowe? Kim będą kiedyś najmłodsi dziś Polacy?

 • 5 sposobów na podtrzymanie dobrego samopoczucia i relacji w zespołach pracujących zdalnie
  Czy jest coś szczególnego, co powoduje, że ta firma jest świetnym miejscem pracy? Proszę podać konkretne przykłady – to otwarte pytanie zawsze pojawia się w badaniach przeprowadzanych przez Great Place to Work® na całym świecie. Polscy respondenci wskazali „atmosferę” jako wyróżnik ich miejsc pracy – tak wynika z analizy odpowiedzi pracowników na otwarte pytanie w ankietach przeprowadzonych w poprzednim roku przez Great Place to Work® w 16 krajach Europy. Solidnym fundamentem dla tej wyjątkowej atmosfery często były dobre relacje ze współpracownikami.

 • Dodatek solidarnościowy a zasiłek dla bezrobotnych
  19 czerwca 2020 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Czym jest ten rodzaj świadczenia i komu przysługuje?

 • Mikroprzedsiębiorcy nie będą już składać wniosków o umorzenie pożyczki [Tarcza Antykryzysowa]
  Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła kolejne zmiany dotyczące pożyczki do 5 tys. złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy m.in. nie będą musieli wnioskować o jej umorzenie.

 • Korekta świadectwa pracy
  W ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy pracownik może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa, jeżeli stwierdzi, że zawiera ono błędy lub brakuje w nim istotnych informacji.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.