Powrót

Rodzaje inteligencji i ich odbicie w życiu zawodowym

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2015-04-17

W latach 80. XX wieku amerykański psycholog Howard Gardner do IQ dodaje swoją teorię o inteligencji wielorakiej. Staje na stanowisku, iż ludzka osobowość i psychika są tak bardzo złożone, że nie można oceniać ich jedynie przy pomocy dotychczas stosowanego wyznacznika, którym było IQ…

Rodzaje inteligencji i ich odbicie w życiu zawodowym

Swoje stwierdzenie opiera na tym, iż każdy z nas ma inne predyspozycje psychiczne, w jednych dziedzinach będzie więc radził sobie lepiej, w innych gorzej. Psycholog zaprzecza również tezom, iż inteligencja jest czynnikiem genetycznym. Zdaniem Gardnera inteligencja jest wielopłaszczyznowa i dynamiczna, a jej poszczególne typy można rozwijać, ćwiczyć i udoskonalać. Co dowodzi, iż nie tylko ludzi o zdolnościach lingwistycznych lub logicznych można określać mianem inteligentnych.

W swoich badaniach profesor wyróżnił osiem podstawowych rodzajów inteligencji.

Inteligencja językowa

Osoby cechujące się wysoko rozwiniętym typem tej inteligencji sprawnie posługują się językiem mówionym i pisanym. Chętnie czytają, piszą oraz ze swobodą opowiadają dzięki bogatemu słownictwu, łatwości argumentacji. Nie mają również większych problemów z publicznymi przemówieniami. Czerpią przyjemność z zabaw słownych oraz żartów. Z łatwością przychodzi im nauka języków obcych. Ten typ inteligencji najczęściej sprawdza się w takich zawodach, jak: pisarz, poeta, tłumacz, autor sloganów reklamowych, scenarzysta, polityk, redaktor, publicysta, dziennikarz.

Inteligencja logiczno-matematyczna

Posiadacze tego rodzaju dominującej inteligencji mają skłonność do koncepcyjnego i abstrakcyjnego myślenia, są dociekliwi, systematyczni i dokładni. Korzystają z logiki, liczb i schematów. Ten rodzaj inteligencji pozwala na dobrą organizację, dokładne wykonywanie precyzyjnych instrukcji i posługiwanie się argumentami logicznymi. Rozrywką są dla takich osób gry i zagadki prowokujące do myślenia. Sprawdzający się zawód przy tej inteligencji to: matematyk, fizyk, chemik, inżynier, naukowiec, lekarz, prawnik, księgowy, detektyw.

Inteligencja wizualno-przestrzenna

Ten typ inteligencji występuje u osób, które potrafią myśleć obrazowo, korzystają z map, diagramów, tabel, używają wyobraźni. Osoby te są wrażliwe na szczegóły, dużo rysują, w sposób graficzny przedstawiają swoje pomysły i bez kłopotu orientują się w trójwymiarowej przestrzeni. Przyjemność sprawia im rozkręcanie i składanie elementów w jedną całość. Odpowiednimi zawodami będą tu: architekt, malarz, rzeźbiarz, strateg, chirurg, mechanik, projektant mody, przewodnik, fotograf.

Inteligencja ruchowa

Osoby, u których ten typ inteligencji dominuje, lubią ruch, taniec oraz robótki ręczne. Dobrze komunikują się z innymi za pomocą mimiki i gestykulacji, mają dobre wyczucie czasu oraz są przestrzennie zorganizowane. Zazwyczaj takie osoby łączą w sobie dwa rodzaje inteligencji: ruchową oraz przestrzenną. Inteligencja ruchowa najczęściej rozwinięta jest u sportowców, tancerzy, choreografów, aktorów, cyrkowców, fryzjerów.

Inteligencja muzyczna

Dzięki inteligencji muzycznej jej właściciel potrafi odtwarzać usłyszane melodie, bez problemu rozpoznaje dźwięki, tonacje, rytmy. Osoby, które ją posiadają, świetnie spełniają się w zawodzie: muzyka, piosenkarza, aktora, kompozytora, dyrygenta czy twórcy instrumentów muzycznych.

Inteligencja interpersonalna (międzyludzka)

Osoby o tej inteligencji dobrze czują się w towarzystwie. Bez większych trudności odczytują intencje, motywy i uczucia innych – wiedzą, gdy ktoś kłamie. Dzięki temu, iż są towarzyskie, komunikatywne i posiadają zdolności mediacyjne, mają predyspozycje do pracy w zespole. Preferowane zawody dla przedstawicieli tej inteligencji to: nauczyciel, psychoterapeuta, pielęgniarka, doradca, handlowiec, menedżer, specjalista do spraw public relations.

Inteligencja intrapersonalna (wewnętrzna)

W odróżnieniu od poprzedniej, która pozwala skupić się na drugiej osobie, ta inteligencja umożliwia analizowanie własnych przeżyć i problemów. Osoby o tej inteligencji często bywają wstydliwe, lubią pracować w samotności, są wyciszone, skupione na sobie i swoich przeżyciach. Są spokojne, refleksyjne, nie mówią wiele. Są to najczęściej przedstawiciele takich profesji jak: filozof, psychoterapeuta, teolog.

Inteligencja przyrodnicza

Osoby cechujące się wysoką inteligencją przyrodniczą lubią przebywać i pracować na świeżym powietrzu. Wierzą, że bardzo ważna jest przyroda i ekologia, a także zwierzęta. Rozumieją i łatwo zapamiętują różne gatunki występujące w ich otoczeniu. Często uprawiają ogródki i lubią „bawić się w ziemi". Odpowiednie zawody to: weterynarz, leśnik, ogrodnik.

Profesor Gardner nie zakończył badań na tych rodzajach inteligencji. Ostatnimi czasy wyróżnił również inteligencję egzystencjalną oraz moralno-etyczną.
Nasze inteligencje, zgodnie z założeniami profesora, nie są stałe. W zależności od tego, które ćwiczymy w różnych etapach naszego życia, a które spychamy na dalszy plan, mogą znajdować się na różnych poziomach. Należy więc odkryć, w czym jesteśmy lepsi i rozwijać – ćwiczyć nasze zdolności. 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: http://psycholog-pisze.pl/jaki-masz-typ-inteligencji/

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj również:


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2020 roku
  Podpowiadamy, jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

 • Grywalizacja w rekrutacjach i szkoleniach
  Co się dzieje, gdy okazuje się, że zatrudniony kandydat nie pasuje do naszej organizacji i kończymy z nim współpracę? Poza kosztami związanymi z rekrutacją, zatrudnieniem i wdrożeniem kandydata, tracimy przede wszystkim czas. Chyba nie ma firmy, w której takie sytuacje się nie zdarzają, jednak można zmniejszyć częstotliwość ich występowania.

 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS)
  Instytucja szkoleniowa może świadczyć usługi szkolenia osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych ze środków publicznych, ale pod warunkiem, że jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS). Oto podstawowe informacje, które mogą okazać się pomocne przy procesie rejestracji.

 • 195 225 tys. zł z puli Ministra i ponad 48 tys. zł z rezerwy na szkolenia w 2020 r.
  Sprawdź, do kogo skierowane są środki na szkolenia z KFS oraz w jakiej wysokości otrzymają je poszczególne województwa!

 • Deklaracje vs rzeczywistość
  Czy polski rynek pracy jest gotowy na wykorzystanie potencjału silversów? Jaka jest obecnie sytuacja zawodowa pokolenia 50+? Czy mamy do czynienia z dyskryminacją ze względu na wiek? Na te i więcej pytań odpowiada raport „Pokolenie 50+ w pracy – prawda i stereotypy” opracowany przez Essilor Polonia i BIGRAM.

 • Chcesz prowadzić szkolenia dla osób bezrobotnych? Uzyskaj wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS)
  Na rynku pracy ogromną popularnością cieszą się obecnie wszelkiego rodzaju instytucje szkoleniowe, czyli publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną. Niewątpliwie dużym plusem dla nich jest możliwość dofinansowania ze środków publicznych na szkolenia dla osób zarejestrowanych w urzędach pracy. Jednak by móc świadczyć swoje usługi osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy, należy uzyskać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

 • Wypalenie zawodowe w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO
  W maju tego roku wypalenie zawodowe znalazło się w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób WHO, jednak nie jako choroba, a syndrom zawodowy znacząco wpływający na stan zdrowia. Od 2022 roku stanie się jednostką chorobową i będzie można otrzymać od lekarza zwolnienie lekarskie z powodu wypalenia zawodowego.

 • Twarde oczekiwania pracowników w Europie
  Pracownicy z 16 krajów Europy na pierwszym miejscu oczekują lepszego wynagradzania. Oczekują tego zwłaszcza ludzie pracujący w Polsce, ustanawiając pod tym względem europejski rekord. Tak wynika z analizy odpowiedzi pracowników na otwarte pytanie w ankietach przeprowadzonych w ostatnim roku przez Great Place to Work®.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.