Powrót

Rejestracja w urzędzie pracy – plusy i minusy tego rozwiązania

Bardzo często rejestracja w urzędzie pracy postrzegana jest stereotypowo. Z ust do ust są przekazywane fakty i wiele mitów. Czas je zweryfikować! Komu i dlaczego może się przydać rejestracja w urzędzie pracy?

Na wstępie warto zaznaczyć, że osoby, które zdecydują się na rejestrację w urzędzie pracy, mają dwie opcje do wyboru: rejestracja jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Ów wybór jest determinowany sytuacją konkretnej osoby: nie każdy może zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Nie mogą tego uczynić np. osoby pracujące, całkowicie niezdolne do pracy lub posiadające gospodarstwo rolne powyżej 2 ha przeliczeniowych, pobierające stałe zasiłki itd.

Rejestracja bezrobotnego

Jest to najkorzystniejsza opcja z punktu widzenia osoby, która szuka pracy. Dzięki rejestracji w powiatowym urzędzie pracy osoba bezrobotna jednocześnie nabywa prawo do ubezpieczenia zdrowotnego od dnia rejestracji i może skorzystać z wielu form wsparcia. Wybór formy wsparcia będzie zależał od ustalonego po rejestracji w PUP profilu pomocy oraz dostępności środków finansowych. Rejestracja jako bezrobotny umożliwia więc skorzystanie np. z dotacji na założenie firmy, dofinansowania szkoleń czy stażu.

Rejestracja jako poszukujący pracy

Osoby, które z różnych względów formalnych nie mogą uzyskać statusu bezrobotnego, mogą zarejestrować się jako poszukujący pracy. Ten status pozwala na dostęp do ograniczonej liczby form wsparcia, m.in. do zamkniętych ofert pracy, czyli takich, w których pracodawca zastrzega, że jego dane kontaktowe są do dyspozycji jedynie osób zarejestrowanych w PUP. Poza tym istnieje grupa osób poszukujących pracy, które mogą korzystać z dodatkowych form wsparcia. O tym, jakie to osoby można przeczytać na stronie internetowej Zielonej Linii w zakładce Bezrobotni i Poszukujący Pracy. Można też skontaktować się z infolinią urzędu pracy pod numerem 19524, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Minusy rejestracji?

Pomimo wielu korzyści płynących z rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, należy pamiętać o tym, że decydując się na ten krok, deklarujemy przestrzeganie reguł obowiązujących w danym urzędzie. To oznacza, że należy stawiać się na obowiązkowe wizyty w urzędzie pracy i korzystać z ofert, które przedstawia nam urzędnik. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na wizytę skutkuje wyrejestrowaniem z urzędu, podobnie nieprzyjęcie odpowiedniej oferty pracy. Należy przy tym pamiętać, że osoby zarejestrowane mają też określone prawa. W sytuacji, gdy osoba zachoruje, powinna powiadomić o tym fakcie urząd pracy, przedstawić zwolnienie  lekarskie, a wówczas taka nieobecność w urzędzie jest usprawiedliwiona. Należy tylko pamiętać o pojawieniu się w PUP tuż po zakończeniu zwolnienia.

Rejestracja w urzędzie pracy powinna być świadomym krokiem osoby szukającej stałej lub dodatkowej pracy. Rozsądna i przemyślana decyzja w tym wypadku to najlepsze rozwiązanie.

Więcej praktycznych artykułów i najnowszych wiadomości z rynku pracy można znaleźć na: https://www.facebook.com/zielonalinia19524.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Pobierz tę informację w wybranej wersji:

Dokument WORD
Plik PDF