Powrót

Raport półroczny - Polacy w firmie i urzędzie pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2011-06-29

W pierwszym półroczu bieżącego roku konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili szereg badań ankietowych, których celem było poznanie opinii Polaków na temat rynku pracy...

Pobierz raport w postaci PDF (434 KB)

Pytaliśmy o metody rekrutacji, preferowane style zarządzania, znaczenie komunikacji i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz usługi świadczone przez urzędy pracy.

Poniższe opracowanie obejmuje następujące obszary:

1. Próba badawcza

1.1. Płeć respondentów
1.2. Wiek respondentów
1.3. Status respondentów

2. Tematyka badań
2.1. Polacy a sposoby rekrutacji
2.2. Polacy a style zarządzania
2.3. Polacy a komunikacja w pracy
2.4. Polacy a bezpieczeństwo w miejscu zatrudnienia
2.5. Polacy a urząd pracy

1. Próba badawcza

1.1. Płeć respondentów

W pięciu turach badań uczestniczyło po 60 losowo wybranych osób, które korzystały z usług naszej infolinii. Wśród respondentów
10-procentową przewagę miały kobiety.

1.2.  Wiek respondentów

Ponad połowę naszych ankietowanych stanowiły osoby pomiędzy
26. a 35. rokiem życia.

 

1.3. Status respondentów

Tym razem różnica pomiędzy liczbą osób pracujących a poszukujących pracy była nieznaczna i wynosiła
tylko 2% (przeważały osoby poszukujące zatrudnienia).

 
2.  Tematyka badań

2.1. Polacy a sposoby rekrutacji

Przeprowadzona ankieta miała na celu sprawdzenie, w jaki sposób Polacy aplikują na wolne stanowiska pracy, a także poznanie ich opinii na temat nowych form rekrutacji.

Uzyskane odpowiedzi pozwoliły określić, że blisko połowa badanych nie korzysta z pomocy innych osób podczas tworzenia swojego życiorysu zawodowego. Jeżeli do tego dochodzi, źródłem informacji jest przede wszystkim Internet, a także znajomi/rodzina. Najmniej osób korzysta w takiej sytuacji z pomocy urzędu pracy. Wśród osób, które już zdecydowały się na nietypowe formy aplikacji, największym powodzeniem cieszą się video CV, ogłoszenia w mediach oraz reklamy typu billboard. Z innych form badani wybierali portfolio oraz prezentacje.

Z naszych badań wynika, że Polacy podchodzą do rekrutacji
w tradycyjny sposób. Większość z nich woli stworzyć standardowe CV. Niektórzy ankietowani są jednak gotowi iść z duchem czasu. Pomimo to na razie osoby poszukujące pracy podchodzą do niekonwencjonalnych metod z dystansem, niewielu z nich próbowało swoich sił na rynku pracy z wykorzystaniem Internetu czy nośników audiowizualnych.

2.2. Polacy a style zarządzania

Celem przeprowadzonego badania było sprawdzenie, jakich cech Polacy szukają u kierowników oraz z jakim stylem zarządzania ludźmi mieli okazję się spotkać.

Wyniki badań pokazały, że większość ankietowanych zetknęła się
z zarządzaniem nastawionym na współpracę. Jest to według nich najlepszy styl zarządzania. Jako cechy przełożonego, które dyskwalifikują go w oczach pracowników, wskazano niezdecydowanie i uległość. Ankietowani cenią sobie przede wszystkim elastyczność, wyrozumiałość i dobrą organizację pracy. Na stanowiskach kierowniczych chcą widzieć osoby, które mają odpowiednie doświadczenie zawodowe.

2.3. Polacy a komunikacja w pracy

Przeprowadzone badanie miało pozwolić na ustalenie barier
w komunikacji w miejscu zatrudnienia, dominującej formy przekazu oraz preferencji co do sposobu komunikowania się.

Preferowanym sposobem komunikacji jest po prostu rozmowa
w cztery oczy, tego typu przekaz ułatwia bowiem bezpośredni kontakt z drugą osobą.

Badania nie wykazały znacznego związku między komunikacją a płcią, wiekiem, stanowiskiem czy wykształceniem. Ankietowani, którzy wskazali na wiek jako czynnik wpływający na komunikację, najczęściej uważali, że grupa wiekowa, z którą najłatwiej im jest się porozumiewać, to ta, do której sami przynależą.

2.4. Polacy a bezpieczeństwo w miejscu zatrudnienia

Badanie to pozwoliło na pozyskanie informacji na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy, stabilizacji zawodowej oraz satysfakcji z wykonywanego zajęcia.

Z wyników badań można wywnioskować, że Polacy czują się doceniani w miejscu pracy, a spora ich część czerpie satysfakcję
z wykonywanych obowiązków. Największe poczucie bezpieczeństwa dają badanym stała umowa o pracę i dobra atmosfera. Respondenci uważali również, że w miejscu zatrudnienia mogli liczyć na wsparcie zawodowe. Na wydajność pracowników wpływa w znacznym stopniu możliwość decydowania o tym, jak ma być wykonane dane zadanie zlecone przez przełożonego.

Wyniki ankiet pokazały, że Polacy mogą w pewnym sensie czuć się
w miejscu zatrudnienia jak w drugim domu, gdzie mogą liczyć na wsparcie współpracowników.

2.5. Polacy a urząd pracy

Dzięki badaniu możliwe było ustalenie, czy formy pomocy oferowane przez urząd są atrakcyjne, a system rejestracji i obsługi klientów – adekwatny do ich potrzeb. Polacy chętnie korzystają z pomocy urzędu pracy i w większości są z niej zadowoleni.

Największą przeszkodą w korzystaniu z usług urzędu są według nich zbyt długie kolejki oraz zbyt duża liczba dokumentów do wypełnienia w formie papierowej. Większość z nich chciałaby zarejestrować się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce aktualnego pobytu, a nie w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zameldowana. Dlatego też klienci urzędów oczekiwaliby zmiany obowiązujących obecnie przepisów. Przeszkodą z korzystania z urzędowej pomocy są również godziny pracy. Według badanych urząd pracy powinien pracować dłużej przynajmniej jeden dzień w tygodniu. Osoby bezrobotne życzyłyby sobie, aby obsługa klientów w urzędach pracy przebiegała sprawniej, a urzędnicy wykazywali większe zainteresowanie ich sytuacją.


Podsumowanie

Polacy jawią się jako osoby samodzielne, dostosowujące się do zmieniającego się rynku pracy. W firmach, w których pracują, cenią sobie oni możliwość współpracy z kadrą zarządzającą. U szefostwa cenią sobie kompetencje i doświadczenie. Preferowaną przez nich formą komunikacji jest bezpośrednia rozmowa. Dzięki powyższym czynnikom Polacy czują się bezpiecznie w swoich firmach. Poza umową o pracę poczucie bezpieczeństwa daje im bowiem dobra atmosfera w miejscu zatrudnienia. W razie potrzeby spowodowanej brakiem zatrudnienia chętnie korzystają z pomocy urzędu pracy. Usługi urzędu są dobrze przyjmowane przez badanych, chociaż kontakt z urzędem utrudniają im zbyt krótkie godziny jego otwarcia.

 

Opracowanie: Agnieszka Banasik, Monika Węcław (Zielona Linia)

 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • O karierze należy myśleć z wyprzedzeniem, cz. 2
  Stworzenie planu i postępowanie zgodne z nim pozwala też zmniejszyć frustrację związaną z brakiem zatrudnienia. Jeśli osiągamy poszczególne, małe cele, które prowadzą nas do tego głównego, jakim jest podpisanie umowy o pracę, to mamy poczucie sukcesu - w drugiej części wywiadu Anna Tabisz opowiada o planowaniu, roli portali społecznościowych i tajnikach rozmów kwalifikacyjnych.

 • O karierze należy myśleć z wyprzedzeniem, cz. 1
  Trzeba pamiętać, że kluczowe jest nie tyle podkreślenie własnej indywidualności, co ukazanie, w jakim stopniu spełnia się oczekiwania pracodawcy – tłumaczy Anna Tabisz, autorka poradnika pt. „Praca dla Absolwenta” z doświadczeniem w copywritingu i IT, zajmująca się m.in. doradztwem z zakresu poszukiwania pracy.

 • Sukces to kwestia relacji międzyludzkich, cz. 2
  „Najważniejszą rzeczą jest, aby realizować własne cele i pragnienia, a nie wyobrażone cele naszych rodziców czy innych ludzi, przy całym szacunku dla tych osób” – opowiada w drugiej części wywiadu Alex Barszczewski. Poza tym podpowiada też m.in. jak skutecznie dobierać doradców oraz jak walczyć o swoją autonomię.

 • Sukces to kwestia relacji międzyludzkich, cz. 1
  „Relacje są niezbędne do tego, byśmy zdobywali unikalną wiedzę i umiejętności, co więcej, żebyśmy mieli w ogóle dostęp do ciekawych prac i zleceń” – twierdzi Alex Barszczewski, międzynarodowy coach, konsultant i ekspert od relacji międzyludzkich w biznesie.

 • Dobra kawa w pracy to nie jest wyzwanie [WYWIAD]
  - Generalnie najlepszym tropem jest po prostu nasz gust – tłumaczy Marcin Rzońca, pasjonat kawy, fotograf i twórca popularnego bloga. Nie krytykuje ludzi za to, jaką kawę piją, ale chętnie podpowiada im, jak delektować się wybornym trunkiem za nieduże pieniądze. Nam zdradził, jakie metody parzenia kawy najlepiej sprawdzą się w pracy!

 • Czy chętnie angażujemy się w wykonywaną pracę?
  Najbardziej zaangażowani pracownicy dostosowują warunki pracy do swoich predyspozycji - tłumaczy Konrad Kulikowski, specjalista ds. badań, na co dzień pracujący w Sedlak&Sedlak.

 • Jak przedsiębiorczy są Polacy?
  Przypominamy rozmowę z dr Aliną Warzechą.

 • Jak osiągnąć sukces w życiu zawodowym?
  Rozmowa z Sylwią Kociszewską – coachem, psychologiem, doradcą w karierze - część I

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.