Powrót

Raport miesiąca – Rola portali społecznościowych w procesie rekrutacji

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2014-03-28

Są miejscem, z którego chętnie korzystają rekruterzy. Portale społecznościowe, bo o nich mowa, to bardzo dobre źródło pozyskiwania wartościowych informacji o kandydatach do pracy. Czy Polacy doceniają ich rolę? Konsultanci Zielonej Linii zweryfikowali opinie na ten temat w ramach badania ankietowego.

Niemal 75 proc. internautów posiada swój profil w portalu społecznościowym, który jest na bieżąco aktualizowany. Podobnie jak firmy, których opisy znajdujemy w Internecie, coraz częściej to, co napiszemy o sobie w sieci, staje się naszą indywidualną, zawodową wizytówką.

Warto sobie uświadomić, że poszukiwanie informacji w  Internecie to proces sprzężony. Tak samo jak bezrobotni poszukują wiadomości nt. ofert pracy i pracodawców, podobnie ci ostatni szukają informacji o kandydatach do pracy. W Polsce rekrutacje przeprowadzane wyłącznie za pośrednictwem portali społecznościowych nie są jeszcze mocno spopularyzowane. Z drugiej strony należy podkreślić rosnącą tendencję do weryfikowania informacji o przyszłych kandydatach do pracy w portalach społecznościowych. Co ciekawe, należy zauważyć, że w okno wyszukiwarki pracodawcy wpisują nazwiska kandydatów, niezależnie od branży, w której mieliby pracować.

Takie działania pracodawców  wyznaczają zachowania pracowników. Warto więc zadbać o swój profesjonalny wizerunek w sieci. Jak to zrobić? Przede wszystkim specjaliści zalecają regularne sprawdzanie, jakie informacje na swój temat znajdziemy w Internecie. Najprościej jest, np. raz w miesiącu wpisać w okno wyszukiwarki swoje imię i nazwisko, aby sprawdzić, co nam się wyświetli. Dzięki takim działaniom możemy w miarę szybko zareagować, jeśli pojawią się treści, których wolelibyśmy światu (a tym bardziej pracodawcy) nie ujawniać. To jednak nie wystarczy, jeśli chcemy zachęcić potencjalnego rekrutera do zatrudnienia właśnie nas.

Dobrym pomysłem jest założenie konta w serwisie społecznosciowym dla profesjonalistów, z którego często korzystają rekruterzy. W takim miejscu można umieścić informacje o doświadczeniu zawodowym, szkoleniach, nabytych umiejętnościach. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że poza tego rodzaju informacjami, rekruterzy zwracają uwagę także na inne czynniki. Jakie? Wiele na nasz temat mogą powiedzieć np. grupy, do których należymy w portalu społecznościowym czy znajomi, których mamy w swoich kręgach, aplikacje, z których korzystamy, a także wszelkie dodatkowe informacje, które z pozoru błahe, w rzeczywistości są widoczne i znaczące dla rekrutera lub pracodawcy.

To, czy pracodawca będzie korzystał w procesie rekrutacji z portali społecznościowych zależy wyłącznie od jego osobistych predyspozycji i przekonań. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że proces rekrutacji niekiedy może się znacząco wydłużyć, z powodu braku aplikacji spełniających wymagania pracodawcy, wówczas warto skorzystać ze wsparcia tego rodzaju portali. W ten sposób rekruter może szybko wyszukać osoby o odpowiadającym mu profilu zawodowym i bezpośrednio skontaktować się z nimi, zaproponować warunki współpracy, a w efekcie wynegocjować najkorzystniejsze dla obu stron rozwiązanie.

Z punktu widzenia kandydata do pracy warto zadbać o to, aby profil był na bieżąco aktualizowany i uzupełniany, a jego treść spójna i przejrzysta. Ponadto warto zwrócić uwagę także na zdjęcia, które będą widoczne dla pracodawcy. Niekiedy fotografie mówią znacznie więcej niż treść wpisów. Profesjonalny profil w portalu społecznościowym to nie tylko doskonała wizytówka, ale przede wszystkim szansa na zdobycie ciekawej pracy.

W związku z rosnącą popularnością wykorzystywania portali społecznościowych do celów rekrutacyjnych konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili badanie ankietowe, w ramach którego zweryfikowali opinie Polaków na temat roli portali społecznościowych w procesie rekrutacji.

Opracowanie składa się z następujących części:

1. Próba badawcza
1.1 Płeć respondentów
1.2 Wiek respondentów
1.3 Status respondentów
1.4 Województwo respondentów
2. Wyniki badań
Podsumowanie

1. Próba badawcza

Do badania wylosowano 100 osób, które korzystały z usług telefonicznych Zielonej Linii.

1.1 Płeć respondentów

Wśród osób ankietowanych przeważały kobiety, które stanowiły 55 proc. respondentów, mężczyźni byli w nieznacznej mniejszości.

1.2 Wiek respondentów

Największa grupa osób biorących udział w badaniu, 55 proc.,  mieściła się w przedziale wiekowym: 26-35 lat. Na kolejnym miejscu, ze względu na liczbę uczestników badania, znaleźli się respondenci  wieku 36-45 lat (21 proc.). Osoby w wieku 45+ stanowiły 13 proc. uczestników ankiety. Najmniejszą grupę, zaledwie 11-procentową, stanowili rozmówcy  najmłodsi, w wieku do 25. r. życia.

1.3 Status respondentów

Wśród osób biorących udział w badaniu 46 proc. zadeklarowało status osoby pracującej, 22 proc. ankietowanych to osoby bezrobotne, a 20 proc. – poszukujące pracy. Pracodawcy stanowili 12 proc. uczestników badania.

1.4 Województwo respondentów

Największą grupę uczestników badania stanowili mieszkańcy woj. mazowieckiego – 61 proc. Na kolejnym miejscu znalazło się województwo podlaskie, skąd pochodziło 9 proc. respondentów. Mieszkańcy woj. dolnośląskiego stanowili 8 proc. uczestników ankiety. Wśród osób biorących udział w badaniu, 5 proc. uczestników to mieszkańcy woj. wielkopolskiego, 4 proc. – lubelskiego, a po 3 proc. mieszkańcy województw: małopolskiego i warmińsko-mazurskiego. Najmniej ankietowanych pochodziło z województw: łódzkiego i śląskiego (po 2 proc.) oraz kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego (po 1 proc.).

2. Wyniki badań

Czy ankietowani posiadają swoje profile w portalach społecznościowych? Czy posiadanie takiego konta zwiększa szansę na zatrudnienie? W przypadku jakich branż warto mieć konto w serwisie społecznościowym? Tego rodzaju pytania zadali konsultanci Zielonej Linii osobom biorącym udział w badaniu ankietowym, którego celem była weryfikacja opinii Polaków nt. znaczenia portali społecznościowych w procesie rekrutacji.

Zdecydowana większość ankietowanych posiada swoje konto w jakimkolwiek portalu społecznościowym (72 proc.), natomiast 5 proc. respondentów stwierdziło, że aktualnie takowego konta nie posiada, natomiast kiedyś je miała. 23 proc. uczestników badania nie korzystała dotąd z konta w serwisie społecznościowym.

W związku z faktem, iż posiadanie konta w portalu społecznościowym cieszy się dużą popularnością wśród ankietowanych, konsultanci Zielonej Linii zapytali ich, czy posiadanie profesjonalnego konta w serwisie społecznościowym zwiększa szansę na zatrudnienie.

45 proc. odpowiedzi respondentów była twierdząca, co oznacza, że ich zdaniem pracodawcy doceniają rolę portali społecznościowych w procesie rekrutacji. Zdaniem co dziesiątego uczestnika ankiety posiadanie profesjonalnego konta w serwisie społecznościowym nie zwiększa szansy na zatrudnienie. Spora grupa osób, bo aż 45 proc. nie potrafiła jednoznacznie ocenić, czy profil na portalach typu Linkedin, Goldenline czy Profeo zwiększają szansę na zatrudnienie.

Ze względu na to, że spora część ankietowanych nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o znaczenie posiadania profesjonalnego profilu w serwisie społecznościowym, konsultanci Zielonej Linii zapytali uczestników badania o to, w przypadku jakich branż warto mieć profesjonalne konto w serwisie społecznościowym.

Niemal połowa osób biorących udział w badaniu (45 proc.) uznała za szczególnie istotne posiadanie własnego profilu w biznesowym portalu społecznościowym w przypadku branż związanych z promocją, reklamą, wizerunkiem, w branżach artystycznych i informatycznych. 41 proc. respondentów odpowiedziało natomiast, że profil biznesowy w Internecie warto mieć niezależnie od branży. Natomiast 14 proc uczestników ankiety wskazało także inne branże, np. handel (przedstawiciel handlowy) oraz stanowiska specjalistów wyższego szczebla, w przypadku których warto zadbać o profesjonalny wizerunek w portalu społecznościowym.

W ramach kolejnego pytania, konsultanci Zielonej Linii zapytali ankietowanych, czy ich zdaniem pracodawcy korzystają z portali społecznościowych w procesie rekrutacji.

Największa grupa ankietowanych, niemal połowa (45 proc.) odpowiedziała, że ich zdaniem pracodawcy tylko czasami korzystają z portali społecznościowych w procesie rekrutacji. Według 34 proc. respondentów pracodawcy generalnie korzystają z tego rodzaju miejsc w sieci, poszukując kandydatów do pracy. Przeciwnego zdania było natomiast 12 proc. uczestników badania.

W związku z kontrowersjami związanymi z wpływem prywatnych wpisów na portalach społecznościowych z sytuacją osoby zatrudnionej, konsultanci Zielonej Linii zapytali ankietowanych, czy ich zdaniem wygląd konta, treść zamieszczanych wpisów powinny mieć znaczenie dla pracodawcy.

48 proc. uczestników badania uznało, że treść wpisów zamieszczanych w profilu społecznościowym powinna mieć znaczenie dla pracodawcy, jeśli treści te dotyczą firmy, w której dana osoba pracuje. Zdaniem 19 proc. respondentów wpisy pracowników na portalach społecznościowych w Internecie nie powinny mieć żadnego znaczenia dla pracodawcy. W tej kwestii zdania nie miało natomiast 33 proc. ankietowanych.

Podsumowanie

Swoje profile na portalach społecznościowych ma ponad 2/3 osób biorących udział w ankiecie Zielonej Linii. Są one popularną formą utrzymywania kontaktu ze znajomymi i elementem rozrywki w Internecie. Wiele osób, spośród ankietowanych, dostrzega jednak rosnącą rolę portali społecznościowych także w procesie rekrutacji. Zdaniem niemal połowy osób biorących udział w badaniu telefonicznym (45 proc.) posiadanie profesjonalnego konta w serwisie społecznościowym zwiększa szansę na znalezienie zatrudnienia. Tak duży wskaźnik pozytywnych odpowiedzi może wskazywać na fakt, iż ankietowani są świadomi tego, że zarówno rekruterzy, jak też pracodawcy, nie tylko coraz częściej wykorzystują portale społecznościowe do przeprowadzania rekrutacji, ale też korzystają z nich niemal za każdym razem, zatrudniając nową osobę do pracy. W jaki sposób? Najczęściej pracodawcy sprawdzają informacje nt. danego kandydata, wpisując jego imię i nazwisko w okno wyszukiwarki internetowej. Zwykle wówczas pojawiają się w wynikach odnośniki do profilu kandydata na różnych portalach społecznościowych. Specjaliści radzą, aby zadbać o wygląd tego profilu, w końcu jest on naszą internetową wizytówką, do której dostęp ma wiele osób.

O tym, że pracodawcy chętnie weryfikują informacje nt. kandydatów w portalach społecznościowych świadczy chociażby fakt, że w sumie 79 proc. respondentów uważa, że pracodawcy korzystają z portali społecznościowych w procesie rekrutacji. W efekcie osoby, które zbudowały swój profesjonalny wizerunek w portalu społecznościowym, mają większe szanse na zdobycie atrakcyjnej propozycji zatrudnienia.

Warto zaznaczyć, że zdaniem 42 proc. ankietowanych, niezależnie od branży, warto mieć konto w serwisie społecznościowym dla profesjonalistów. Według 45 proc. ankietowanych posiadanie profesjonalnie uzupełnionego profilu zawodowego w Internecie jest istotne zwłaszcza w przypadku branż związanych z promocją, reklamą, wizerunkiem czy też artystycznych lub informatycznych. W związku z tym można wysnuć wniosek, że ankietowani z jednej strony dostrzegają olbrzymią rolę portali społecznościowych w procesie rekrutacji, ale z drugiej wiele osób uważa, że taki profil nie sprawdzi się w  każdym zawodzie, choć w przypadku niektórych, takich jak podane powyżej, jest wręcz „obowiązkowy”. Może to wynikać z faktu, że Internet jest popularnym kanałem informacyjnym branży reklamowej, informatycznej, jest też źródłem pracy dla specjalistów z wyżej wymienionych branż oraz miejscem, gdzie najczęściej można zobaczyć efekty ich prac.

Nie warto publicznie, w Internecie krytykować swojego szefa – taki wniosek można wysnuć na podstawie odpowiedzi respondentów Zielonej Linii. 48 proc. osób biorących udział w badaniu uważa, że wpisy na portalu społecznościowym, jakie są dodawane przez pracowników, powinny mieć znaczenie dla pracodawcy, jeśli dotyczą firmy, w której dana osoba pracuje. Przeciwnego zdania jest tylko 19 proc. respondentów. Opinie, jakie są zamieszczane w Internecie na temat pracodawcy oraz firmy mogą przekładać się na realne zyski (lub straty) przedsiębiorcy, nie wspominając o wpływie na renomę danego przedsiębiorstwa. To z  kolei zmusza pracodawcę do monitorowania zachowań swoich pracowników wieloaspektowo, także w sieci.

Z badań, jakie zostały przeprowadzone przez konsultantów Zielonej Linii wynika, że warto zadbać o swój profil w portalu społecznościowym dla profesjonalistów. Nasza obecność w takim miejscu może znacząco zwiększyć szanse na zatrudnienie. Rekrutacja za pośrednictwem tego rodzaju portali oznacza dla pracodawcy przede wszystkim skrócenie czasu poświęconego wyborowi najlepszego kandydata na dane stanowisko oraz obniżenie kosztów związanych z tym procesem. Zamiast przeglądania setki, niekoniecznie trafionych CV, rekruter dociera od razu do kandydata z branży, która go interesuje. Warto pamiętać także o tym, że portale społecznościowe to jeden ze sposobów weryfikowania informacji nt. kandydata do pracy. Jeżeli ktoś określi w CV swój stan cywilny jako „wolny”, a na facebookowych zdjęciach będzie widać coś zupełnie innego, dla pracodawcy staje się w tym momencie osobą niewiarygodną, przez co traci szansę na zatrudnienie.

Obecność w serwisach społecznościowych jest kwestią indywidualnego wyboru. Warto jednak, podejmując decyzję w tej kwestii, zapoznać się z najnowszymi trendami na rynku pracy, co może uchronić przez problemem np. długotrwałego poszukiwania pracy.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: http://www.jobs.pl/artykuly/rola_portali_spolecznosciowych_w_procesie_rekrutacji
http://hrstandard.pl/2013/12/13/czy-portale-spolecznosciowe-usmierca-cv/
http://kapitalnymenedzer.wsiz.pl/blog/40,media_spolecznosciowe-_alternatywa_czy_przyszlos%C4%86_rekrutacji.html 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Wypadki przy pracy
  O 4,4 proc. mniej wypadków przy pracy w porównaniu z ubiegłym rokiem.

 • Statusu bezrobotnego a wyjazd
  Jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy i planujesz wyjazd? Sprawdź, co mówią przepisy!

 • 4 kluczowe trendy HR, które zdominują 2020 rok
  Warszawa, 16 grudnia 2019 r. – Świat HR nieustannie się zmienia, rosną oczekiwania pracowników, a wraz z nimi pojawiają się innowacje, które mają usprawnić zarządzanie kapitałem ludzkim. Najnowsze rozwiązania, które mają zdominować rynek HR w 2020 roku, skupiają się na motywacji pracowników, opierają się na wsparciu zespołów, personalizacji, sprawnym dostosowaniu do wymogów oraz na technologiach, mających na celu jak największą indywidualizację.

 • Kogo skontroluje PIP w 2020 roku?
  72 tysiące – tyle kontroli planuje przeprowadzić Państwowa Inspekcja Pracy w 2020 r.

 • Dofinansowanie dla pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest instrumentem rozwoju zasobów ludzkich, którego przeznaczeniem jest finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Jego zasoby mogą stanowić cenną pomoc dla pracodawców oraz rozwoju kadrowego przedsiębiorstwa.

 • Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest to jeden z instrumentów rynku pracy, który został wprowadzony w roku 2014 dzięki nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jego istotą jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą samego pracodawcy.

 • Świętujemy urodziny! Zielona Linia ma już 10 lat!
  W 2009 roku została uruchomiona infolinia urzędów pracy pod ogólnopolskim numerem telefonu 19524. Dziś świętujemy 10-lecie istnienia! Sprawdźcie, jak to wszystko się zaczęło i co się u nas zmieniło!

 • Planujesz wyjechać do pracy za granicę?
  Na co więc zwrócić uwagę, gdy decydujemy się szukać pracy za granicą za pośrednictwem agencji zatrudnienia?

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.