Powrót

Raport miesiąca: Polacy o zadowoleniu z zatrudnienia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2010-06-29

Tym razem badania dotyczyły zadowolenia Polaków z pracy i otrzymywanego za nią wynagrodzenia. Pytaliśmy naszych respondentów o czynniki, które wpływają na ich dobre samopoczucie w pracy, a także o opinię na temat wynagrodzenia oferowanego przez pracodawcę.

Pobierz raport w wersji PDF (489 KB)

1. Próba badawcza.
1.1. Płeć respondentów.
1.2. Wiek respondentów.
1.3. Status badanych.

2. Tematyka ankiet.
2.1. Wynagrodzenie a nasze zadowolenie.
2.2. Wpływ pracy na pracownika.

1. Próba badawcza.
Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród klientów naszej infolinii na wybranych losowo 60 osobach.

1.1. Płeć respondentów.
W badaniu wzięło udział więcej kobiet niż mężczyzn. Przewaga uczestniczek wyniosła ok. 12%.

1.2. Wiek respondentów.
Najliczniejszą grupą (ponad połowa badanych) były osoby w wieku 26–35 lat, a więc osoby młode, ale już z doświadczeniem zawodowym. Osoby do 25 r.ż. stanowiły najmniej liczną grupę respondentów. Poniżej pełne zestawienie.

1.3. Status badanych.
Tym razem osoby poszukujące pracy i zatrudnione miały równe szanse wyrażenia opinii, ponieważ każda z tych grup stanowiła równo połowę pytanych. Widać to poniżej.

2. Tematyka ankiet.
Pytania ankietowe obejmowały dwa obszary tematyczne. Pierwszy temat to: „Wynagrodzenie a nasze zadowolenie”, zaś  drugi: „Wpływ pracy na pracownika”. Poniżej szczegółowy opis otrzymanych wyników.

2.1. Wynagrodzenie a nasze zadowolenie.
W tej części ankiety pytaliśmy naszych klientów o opinię nt. oferowanego przez pracodawców wynagrodzenia oraz o stosunek do płacy minimalnej. Dwa pierwsze pytania dotyczyły zmiany wysokości pensji. I tak większość badanych (ponad 3/4) nie odczuła w ostatnim okresie wzrostu płac, co widać poniżej.

Większość respondentów (ponad 2/3) nie odczuła również spadku wynagrodzeń, co oznacza, że w opinii Polaków wysokość pensji nie zmienia się.

Z dwoma poprzednimi pytaniami wiąże się kolejne, które dotyczy zadowolenia z wysokości otrzymywanej pensji. Większość badanych nie jest z niej zadowolona, w tym prawie 1/3 zdecydowanie nie. Poniższy wykres pokazuje pełne wyniki.

Większość badanych twierdzi, że musi być ustalona kwota płacy minimalnej. Prawie 3/4 badanych odpowiedziało twierdząco, a jedynie 1/20 respondentów była przeciwnego zdania. Wyniki przedstawia poniższy wykres.

Większość respondentów (blisko 90%) była zdania, że obecna płaca minimalna nie jest zadowalająca. Wykres poniżej obrazuje odpowiedzi.

W następnym pytaniu badani mieli okazję określić, jakie wynagrodzenie ich zdaniem jest godziwe, skoro nie zadowala ich obecna płaca minimalna. 35% respondentów stwierdziło, iż jest to kwota minimum 1600 zł netto, a ponad połowa wskazała minimum 2000 zł na rękę. Odpowiedzi przedstawia poniższy wykres.

Kolejne pytanie dotyczyło form zatrudnienia. Ponad 2/3 badanych, podejmując pracę, zgodziłoby się na umowę o dzieło lub umowę-zlecenie. Niżej wyniki w postaci wykresu.

2.2. Wpływ pracy na pracownika.
Kolejny zestaw pytań odnosił się do wpływu wykonywanej pracy na pracownika. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, co w miejscu zatrudnienia jest najważniejsze. Dla blisko połowy badanych najbardziej istotne jest, aby rodzaj wykonywanej pracy był zgodny z ich wykształceniem bądź zainteresowaniami. Po prawie 30% głosów oddano na wysokie wynagrodzenie i dobrą atmosferę. Najmniej ważne okazały się stałe godziny pracy. Poniżej zestawienie odpowiedzi.

W następnej kolejności zapytaliśmy o wpływ życia osobistego na atmosferę w pracy. Większość respondentów stwierdziła, że nie przenosi negatywnych emocji z domu na grunt zawodowy.

Z poprzednim pytaniem związane jest kolejne, a zarazem ostatnie pytanie naszej ankiety. Zapytaliśmy naszych klientów, czy mają poczucie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Blisko 80% badanych odpowiedziało twierdząco, a prawie połowa zdecydowanie tak. Tylko 1/20 respondentów nie odczuwa równowagi pomiędzy tymi dwiema sferami. Poniżej wykres obrazujący sytuację.

Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że Polacy nie są zadowoleni z obecnej sytuacji płacowej na rynku pracy. Większość z nich nie odczuła ostatnio ani spadku, ani wzrostu wynagrodzenia, nie są też zadowoleni z wysokości pensji minimalnej. Według badanych godziwe wynagrodzenie powinno wynosić minimum 1600 zł netto (ok. 2200 zł brutto). Duża część wskazała kwotę minimum w wysokości 2000 zł netto, czyli ok. 2800 zł brutto. Nasuwa to myśl, że pracodawcy często oferują swoim pracownikom minimalne wynagrodzenie, jakie obowiązuje w danym roku, stąd też może wynikać niezadowolenie badanych. Trzeba wziąć również pod uwagę to, że połowę badanych stanowiły osoby w tej chwili niepracujące, a więc pobierające świadczenia z urzędu pracy bądź pracujące wcześniej za niższe wynagrodzenie. Niemniej jednak pracujący, którzy odpowiadali na nasze pytania, również nie są zadowoleni z wynagrodzenia. Obecna sytuacja na rynku pracy powoduje, że większość badanych podjęłaby pracę na umowę o dzieło lub umowę-zlecenie, które nie dają pełni świadczeń pracowniczych. Możliwe jest, iż są to osoby, które ze względu na niskie zarobki chciałaby dorobić do pensji bądź nie posiadając źródeł dochodu, są gotowe podjąć pracę w ramach innej umowy.

Dla większości badanych najbardziej istotne w pracy jest to, aby była ona związania z wykształceniem lub zainteresowaniami, co w praktyce zazwyczaj się łączy. Kolejnymi ważnymi czynnikami są dobra atmosfera oraz wysokie wynagrodzenie. Stałe godziny pracy są najważniejsze dla tylko 2% badanych, co świadczy o elastyczności pracowników. W pracy badani starają się też oddzielać życie zawodowe od prywatnego, prawie 90% nie przenosi negatywnych emocji z domu do firmy, w której pracuje. Dlatego też nie dziwi to, że podobna liczba odczuwa równowagę między życiem zawodowym a osobistym.

Przeprowadzone przez nas badania wykazują, że Polacy – mimo niezadowolenia z wynagrodzeń – przywiązują wagę do tego, aby wykonywana praca sprawiała im przyjemność. Ważna jest dla nich atmosfera w pracy i dobra komunikacja z kadrą kierowniczą. Można uznać zatem, że mniej komfortową sytuacją byłoby dla nich wykonywanie nieinteresującej pracy za duże pieniądze niż praca zgodna z wykształceniem i zainteresowaniami za niższe wynagrodzenie.

Monika Węcław


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • O karierze należy myśleć z wyprzedzeniem, cz. 2
  Stworzenie planu i postępowanie zgodne z nim pozwala też zmniejszyć frustrację związaną z brakiem zatrudnienia. Jeśli osiągamy poszczególne, małe cele, które prowadzą nas do tego głównego, jakim jest podpisanie umowy o pracę, to mamy poczucie sukcesu - w drugiej części wywiadu Anna Tabisz opowiada o planowaniu, roli portali społecznościowych i tajnikach rozmów kwalifikacyjnych.

 • O karierze należy myśleć z wyprzedzeniem, cz. 1
  Trzeba pamiętać, że kluczowe jest nie tyle podkreślenie własnej indywidualności, co ukazanie, w jakim stopniu spełnia się oczekiwania pracodawcy – tłumaczy Anna Tabisz, autorka poradnika pt. „Praca dla Absolwenta” z doświadczeniem w copywritingu i IT, zajmująca się m.in. doradztwem z zakresu poszukiwania pracy.

 • Sukces to kwestia relacji międzyludzkich, cz. 2
  „Najważniejszą rzeczą jest, aby realizować własne cele i pragnienia, a nie wyobrażone cele naszych rodziców czy innych ludzi, przy całym szacunku dla tych osób” – opowiada w drugiej części wywiadu Alex Barszczewski. Poza tym podpowiada też m.in. jak skutecznie dobierać doradców oraz jak walczyć o swoją autonomię.

 • Sukces to kwestia relacji międzyludzkich, cz. 1
  „Relacje są niezbędne do tego, byśmy zdobywali unikalną wiedzę i umiejętności, co więcej, żebyśmy mieli w ogóle dostęp do ciekawych prac i zleceń” – twierdzi Alex Barszczewski, międzynarodowy coach, konsultant i ekspert od relacji międzyludzkich w biznesie.

 • Dobra kawa w pracy to nie jest wyzwanie [WYWIAD]
  - Generalnie najlepszym tropem jest po prostu nasz gust – tłumaczy Marcin Rzońca, pasjonat kawy, fotograf i twórca popularnego bloga. Nie krytykuje ludzi za to, jaką kawę piją, ale chętnie podpowiada im, jak delektować się wybornym trunkiem za nieduże pieniądze. Nam zdradził, jakie metody parzenia kawy najlepiej sprawdzą się w pracy!

 • Czy chętnie angażujemy się w wykonywaną pracę?
  Najbardziej zaangażowani pracownicy dostosowują warunki pracy do swoich predyspozycji - tłumaczy Konrad Kulikowski, specjalista ds. badań, na co dzień pracujący w Sedlak&Sedlak.

 • Jak przedsiębiorczy są Polacy?
  Przypominamy rozmowę z dr Aliną Warzechą.

 • Jak osiągnąć sukces w życiu zawodowym?
  Rozmowa z Sylwią Kociszewską – coachem, psychologiem, doradcą w karierze - część I

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.