Powrót

Raport miesiąca: Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2010-08-30

Badania Zielonej Linii przeprowadzone w miesiącach wakacyjnych dotyczyły uwarunkowań efektywności Polaków w pracy oraz ich stosunku do podnoszenia kwalifikacji w miejscu zatrudnienia.

Pobierz raport w wersji PDF (563 KB)

Pytaliśmy o preferowane przez nich formy pracy, a także o zwiększanie kompetencji.

Niniejsze opracowanie obejmuje następujące obszary:

 • Próba badawcza.
 • Płeć respondentów.
 • Wiek respondentów.
 • Status badanych.

Tematyka ankiet:

 • Czynniki decydujące o efektywności w pracy.
 • Stosunek Polaków do podnoszenia kwalifikacji.

Próba badawcza.

Badania zostały przeprowadzone na 60 losowo wybranych osobach, które korzystały z usług naszej infolinii.

Płeć respondentów.
Wśród ankietowanych przeważały kobiety (prawie 2/3 grupy).

Wiek respondentów.

Pod względem wieku największą grupę badanych stanowiły osoby między 26 a 35 rokiem życia (ponad połowa respondentów). Najmniej licznie w badaniu udział wzięły osoby do 25 roku życia. Pełny obraz poniżej. 

Status badanych.

Tym razem większość badanych to osoby, które aktualnie pracują (blisko 2/3 ankietowanych).

Tematyka ankiet.

Czynniki decydujące o efektywności w pracy.

W pierwszej części badania pytaliśmy naszych klientów o warunki efektywności w miejscu pracy. Badaliśmy, jakie czynniki decydują o wydajności Polaków w miejscu zatrudnienia.
Pierwsze pytanie dotyczyło elastyczności pracownika. Dociekaliśmy, czy naszych klientów drażnią zadania zlecane przez szefa w ostatniej chwili. Ponad połowa badanych stwierdziła, że denerwuje się, otrzymując w ten sposób polecenia. 1/3 respondentów raczej nie odczuwa dyskomfortu w takiej sytuacji. Niektórzy w perspektywie zadania last minute czują wręcz większą mobilizację. Poniżej zestawienie odpowiedzi.

Z powyższym pytaniem związane jest kolejne, które dotyczy pracy pod presją czasu. Tu odpowiedzi były nieco inne; ponad połowa badanych stwierdziła, że nie wpływa to na ich wydajność, a prawie 30 % ankietowanych nawet mobilizuje. Niecałe 40 % respondentów odczuwa dyskomfort w takiej chwili. Poniższy wykres prezentuje odpowiedzi.

Następne pytanie badało samodzielność i kreatywność naszych respondentów. 2/3 badanych lubi zadania, w których mogą wykazać się swoją kreatywnością i organizacją, bez narzucania rozwiązań przez szefa. Poniżej wykres z prezentacją odpowiedzi.

Podobną elastyczność badani wykazali, jeżeli chodzi o godziny pracy. Większość z nich (ponad połowa) nie lubi ustalonych odgórnie godzin pracy. Wyniki prezentuję poniżej.

Zaskakujący jest stosunek badanych do pracy w domu. Liczba głosów ankietowanych preferujących taki sposób zatrudnienia i tych nastawionych negatywnie różniła się o 1 %. Wyniki na poniższym wykresie.

Podobna liczba badanych uważa, że praca przez Internet jest atrakcyjna. 1/4 respondentów twierdzi, że tak nie jest.

Odmienny stosunek badani mieli do pracy sezonowej. Większość z nich uznała, że nie jest ona atrakcyjna. Dla niektórych jest atrakcyjna jedynie za granicą. Poniżej przedstawiam wyniki.

Stosunek do podnoszenia kwalifikacji.

W drugiej części naszych badań zapytaliśmy o stosunek ankietowanych do podnoszenia kwalifikacji. W pierwszym pytaniu respondenci wypowiadali się na temat szkoleń organizowanych przez pracodawcę. Blisko 80 % badanych uznała wiedzę z nich wyniesioną za przydatną w zatrudnieniu.

Większość ankietowanych (3/4) wyraziła opinię, że czas szkoleń jest dobrze wykorzystany, w tym ponad połowa z nich była zdecydowana. Poniżej wyniki na wykresie. 

Kolejne zagadnienia dotyczyły pracowitości naszych rodaków. Pierwsze pytanie dotyczyło stosunku do dni wolnych od pracy. Tylko 10 % respondentów twierdzi, że jest ich zbyt dużo. Pełne dane poniżej.

Ankietowani uważają też, że jako naród jesteśmy pracowici. Taką opinię mają 4/5 ankietowanych.

Ostatnia część badania dotyczyła znajomości języków obcych. Ponad połowa badanych zna przynajmniej jeden język obcy, a 2/3 respondentów nawet 2. Więcej niż 2 językami obcymi posługuje się mniej niż 1/10 badanych.

Najwięcej osób deklaruje znajomość języka angielskiego – blisko 90 % ankietowanych. Ok. 1/4 badanych zna język niemiecki, po kilka procent respondentów wymieniło francuski lub hiszpański. 1/5 ankietowanych wymieniła inny język niż podany w odpowiedziach. Większość z nich wskazała język rosyjski, po jednej osobie – włoski i japoński.

Większość ankietowanych zna język obcy na poziomie średnio zaawansowanym (ponad połowa) lub zaawansowanym (ok. 1/4). Kilka procent może pochwalić się certyfikatem językowym.

Z osób, które nie znają języka obcego, tylko 3 wykazały chęć nauczenia się go, jedna z nich zdradziła, jakiego – był to język hiszpański. Jeżeli chodzi o czynniki powstrzymujące ankietowanych przed nauką języka, to jedna osoba wskazała na ograniczenia czasowe i jedna na finansowe.

Nasi respondenci uważają, że znajomość języka obcego jest w dzisiejszych czasach ważna. To zdanie ponad 90 % badanych.

Podsumowanie

Z naszych badań wynika, że Polacy są narodem elastycznym, lubiącym różnorodną pracę. Większość z nich mobilizuje się pod presją czasu, lubi też zadania, których sposób wykonania nie jest ustalony odgórnie. Świadczy to o kreatywności i odpowiedzialności za to, czego się podejmują. Badani preferują również elastyczne godziny pracy. Z drugiej strony, niekoniecznie interesuje ich praca w domu lub praca sezonowa, co wskazuje na to, że stabilizacja jest ważna. Po prostu lubią sami decydować o tym, jak ma przebiegać ich zatrudnienie.

Ankiety pokazują, że Polacy mają pozytywny stosunek do nauki. Większość z nich szkolenia organizowane przez pracodawców traktuje jako czas dobrze wykorzystany, dający im nowe umiejętności. Wiedza wyniesiona ze szkoleń przydaje się im w dalszej pracy zawodowej. Badani postrzegają siebie jako naród pracowity, dlatego też zapewne uważają, że w Polsce nie ma zbyt wiele dni wolnych od pracy.

Nasi respondenci wykazują również dobrą znajomość języków obcych. Większość z nich zna przynajmniej jeden język obcy, sporo osób zna dwa lub trzy. Dominuje wśród nich znajomość języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Co ciekawe, wśród znanych języków jest nawet język japoński, co wskazuje, że zmienia się podejście Polaków do języków obcych i coraz chętniej sięgają oni po mniej popularne. Większość z ankietowanych wskazuje poziom przynajmniej średnio zaawansowany, nic więc dziwnego, że umiejętność posługiwania się językiem obcym uważa za konieczne. Możliwe, że takie podejście ma związek z otwarciem granic UE i swobodnym przepływem pracowników. Polacy wyjeżdżają za pracą, do rodziny czy znajomych już będących w innym kraju. Coraz więcej osób udaje się na zagraniczne wakacje ze względu na porównywalne ceny ofert wyjazdów krajowych i zagranicznych. 

Jesteśmy więc narodem gotowym do wyzwań, kreatywnym, stale rozwijającym swoje kwalifikacje.

Monika Węcław


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • O karierze należy myśleć z wyprzedzeniem, cz. 2
  Stworzenie planu i postępowanie zgodne z nim pozwala też zmniejszyć frustrację związaną z brakiem zatrudnienia. Jeśli osiągamy poszczególne, małe cele, które prowadzą nas do tego głównego, jakim jest podpisanie umowy o pracę, to mamy poczucie sukcesu - w drugiej części wywiadu Anna Tabisz opowiada o planowaniu, roli portali społecznościowych i tajnikach rozmów kwalifikacyjnych.

 • O karierze należy myśleć z wyprzedzeniem, cz. 1
  Trzeba pamiętać, że kluczowe jest nie tyle podkreślenie własnej indywidualności, co ukazanie, w jakim stopniu spełnia się oczekiwania pracodawcy – tłumaczy Anna Tabisz, autorka poradnika pt. „Praca dla Absolwenta” z doświadczeniem w copywritingu i IT, zajmująca się m.in. doradztwem z zakresu poszukiwania pracy.

 • Sukces to kwestia relacji międzyludzkich, cz. 2
  „Najważniejszą rzeczą jest, aby realizować własne cele i pragnienia, a nie wyobrażone cele naszych rodziców czy innych ludzi, przy całym szacunku dla tych osób” – opowiada w drugiej części wywiadu Alex Barszczewski. Poza tym podpowiada też m.in. jak skutecznie dobierać doradców oraz jak walczyć o swoją autonomię.

 • Sukces to kwestia relacji międzyludzkich, cz. 1
  „Relacje są niezbędne do tego, byśmy zdobywali unikalną wiedzę i umiejętności, co więcej, żebyśmy mieli w ogóle dostęp do ciekawych prac i zleceń” – twierdzi Alex Barszczewski, międzynarodowy coach, konsultant i ekspert od relacji międzyludzkich w biznesie.

 • Dobra kawa w pracy to nie jest wyzwanie [WYWIAD]
  - Generalnie najlepszym tropem jest po prostu nasz gust – tłumaczy Marcin Rzońca, pasjonat kawy, fotograf i twórca popularnego bloga. Nie krytykuje ludzi za to, jaką kawę piją, ale chętnie podpowiada im, jak delektować się wybornym trunkiem za nieduże pieniądze. Nam zdradził, jakie metody parzenia kawy najlepiej sprawdzą się w pracy!

 • Czy chętnie angażujemy się w wykonywaną pracę?
  Najbardziej zaangażowani pracownicy dostosowują warunki pracy do swoich predyspozycji - tłumaczy Konrad Kulikowski, specjalista ds. badań, na co dzień pracujący w Sedlak&Sedlak.

 • Jak przedsiębiorczy są Polacy?
  Przypominamy rozmowę z dr Aliną Warzechą.

 • Jak osiągnąć sukces w życiu zawodowym?
  Rozmowa z Sylwią Kociszewską – coachem, psychologiem, doradcą w karierze - część I

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.