Powrót

PUP Żuromin - Dotacja na pokrycie bieżących kosztów

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie informuje, że opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 713), które wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r.

Przepisy wprowadzają m.in. następujące zmiany:

a) rozszerzenie zakresu podmiotowego o 17 nowych branż tj. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w branży sprzedaży detalicznej (sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, audiowizualny, oprogramowanie, wyroby tekstylne, metalowe, szkło, farby, dywany, chodniki, pokrycia podłogowe i ścienne, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, meble, sprzęt oświetleniowy, sprzęt sportowy, gry, zabawki, kosmetyki i artykuły toaletowe, zegarki i biżuteria) branży wypożyczania i dzierżawy artykułów użytku osobistego i domowego, wynajmu maszyn, usług fryzjerskich i kosmetycznych, a także w branży pasażerskiego transportu lotniczego;

b) dodanie nowego terminu (luty 2020 r.), w stosunku do którego można zweryfikować spadek przychodu przedsiębiorcy;

c) zmianę terminów, w których dokonuje się oceny oznaczenia PKD i weryfikacji ewentualnego zawieszenia działalności przedsiębiorcy: 31 marca 2021 r.;

d) zmianę dotyczącą liczby dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność w określonych branżach, do których może być uprawniony przedsiębiorca: dotacji będzie można udzielić od jednego do pięciu razy w zależności od branży;

e) wydłużenie okresu składania wniosków o ww. dotację do 31 sierpnia 2021 r.
 
Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł. Jeśli przedsiębiorca złożył wniosek w kwietniu br. przed wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego (przed 26.04.2021 r.) nie może złożyć w kwietniu br. drugiego wniosku po wejściu w życie tego rozporządzenia. Zasady udzielania wsparcia, formularze oraz dodatkowe wyjaśnienia i instrukcje ułatwiające wypełnienie dokumentów dostępne są na stronie internetowej: https://zuromin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl  do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.
Ważne! Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. 

Informacje  można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Żurominie pod numerami telefonu: 23 657 31 63, 23 657 41 06 wew. 33. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie, 26.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.