Powrót

PUP Zamość - Organizacja staży dla osób bezrobotnych z FP

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłosił nabór wniosków na organizację staży dla osób bezrobotnych ze środków FP.

Termin składania wniosków:
od 15 lutego 2021 r. do wyczerpania środków
 
Termin rozpatrywania wniosków:
w okresach tygodniowych
 
Wysokość kwoty do rozdysponowania w ramach ogłoszonego naboru:
554 500 zł (podana kwota może ulec zmianie)
 
Miejsce składania wniosków:
Kompletny wniosek należy złożyć w wersji papierowej do skrzynki wrzutowej znajdującej się przy głównym wejściu do Urzędu w godzinach pracy lub wysłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, ul. Plac Wolności 1, 22-400 Zamość.
W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.
 
Tryb rozpatrywania wniosków:
Wnioski będą rozpatrywane w trybie ciągłym na zasadach ustalonych w Zasadach opiniowania i rozpatrywania wniosków w sprawie odbycia przez bezrobotnego stażu zawodowego u organizatora zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu.
 
 Złożone wnioski finansowane będą ze środków Funduszu Pracy. Do odbycia stażu kierowane będą osoby bezrobotne  zarejestrowane w PUP w Zamościu oraz  posiadające IPD.
 
Wobec powyższego do składania wniosków zapraszamy organizatorów, którzy zainteresowani są organizacją staży, dla bezrobotnych spełniających powyższe warunki. Ocena merytoryczna dokonywana jest pod warunkiem pozytywnej oceny formalnej wniosku. Wnioski zawierające uchybienia formalne będą kierowane do uzupełnienia, a rozpatrzenie nastąpi w okresie późniejszym.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. /084/ 638-33-63.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, 18.02.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.