Powrót

PUP Zamość - Organizacja prac interwencyjnych de minimis

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu ogłasza nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim (VI)".

Termin składania wniosków: od 17 lutego 2021 r. do wyczerpania limitu środków
 
Termin rozpatrzenia wniosków:
W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu
 
Wysokość kwoty do rozdysponowania w ramach ogłoszonego naboru:
42 480,00 zł
/5 osób bezrobotnych/
 
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu zastrzega sobie prawo do zmiany kwot limitu w danym naborze.
 
Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać do skrzynki wrzutowej znajdującej się przy głównym wejściu do Urzędu - w godzinach pracy urzędu.
W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu decyduje data wpływu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.
 
Tryb rozpatrywania wniosków:
Wnioski będą rozpatrywane na zasadach ustalonych w kryteriach dotyczących organizowania i finansowania prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu.
 
Kto może wystąpić z wnioskiem o organizację prac interwencyjnych?
Wnioski mogą być składane przez zainteresowanych Pracodawców nieprowadzących działalności gospodarczej (jednostki samorządu terytorialnego, jednostki im podległe niebędące beneficjentami pomocy publicznej).
 
Uczestnikami  projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w szczególności należące do:
- osób długotrwale bezrobotnych,
- osób niepełnosprawnych,
- osób o niskich kwalifikacjach.
 
Refundacja części wynagrodzenia brutto i składek ZUS (do kwoty 1 416,00 zł) przez okres 6 miesięcy oraz warunek zatrudnienia na okres minimum 90 dni realizowany bezpośrednio po refundacji dla wszystkich zainteresowanych Pracodawców.
 
UWAGA!
Loga umieszczone na wniosku należy wydrukować w wersji kolorowej.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 20  lub pod numerem tel. /84/ 638-33-53.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, 18.02.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.