Powrót

PUP Zakopane - Projekt „Tatrzańskie Szlaki Kariery II"

Powiat Tatrzański / Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem przystąpił do realizacji projektu „Tatrzańskie Szlaki Kariery (II)", w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027.

Zakłada on realizację instrumentów i usług rynku pracy, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym:

 • pośrednictwo pracy (dla wszystkich uczestników),
 • poradnictwo zawodowe (dla wszystkich uczestników),
 • organizację staży (dla 45 osób),
 • organizację prac interwencyjnych (dla 5 osób),
 • przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (dla 19 osób)
 • przyznawanie bonów na zasiedlenie lub realizację innych form pomocy przewidzianych
 • w ustawie (dla 9 osób).

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, w tym podnoszenie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy, 78 osób pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem, w szczególności:

 • osób młodych (w wieku 18-29 lat), zwłaszcza należących do grupy NEET,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiet,
 • migrantów (w tym z Ukrainy).

Projekt zakłada minimalny poziom wskaźnika rezultatów bezpośrednich: „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu" – na poziomie co najmniej 60% oraz „Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu" – na poziomie co najmniej 20%.

Wartość projektu wynosi 1 402 930,53 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 1 192 490,95 zł.

Projekt, którego umowa została zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w dniu 18 marca 2024 r., będzie realizowany do 30 czerwca 2025 roku.
 

Więcej informacji znajduje się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, 10.06.2024 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.