Powrót

PUP Wołów - Rozliczenia za kwiecień w ramach dofinansowania

Wszyscy Pracodawcy, z którymi zostały już zawarte umowy o wypłatę dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne proszeni są o składanie rozliczeń za miesiąc kwiecień.

W celu rozliczenia należy złożyć wypełnione oświadczenie o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca za który dofinansowanie jest wypłacane. Do oświadczenia należy dołączyć wypełniony kalkulator dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.
UWAGA!!! W kalkulatorze spadku obrotów należy wpisać takie same wartości jakie były na etapie składania wniosku.

Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@pupwolow.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, 14.05.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.