Powrót

PUP Wołomin - Nabór wniosków do projektu PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie prowadzi rekrutację do projektu pozakonkursowego pn: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (IV)".

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby :
  • niepracujące,
  • nieuczące się stacjonarnie w wieku 18-29 lat,
  • zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.
W ramach ww. projektu realizowane będą podstawowe usługi rynku pracy w postaci pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego a także następujące formy aktywizacji zawodowej: 
  • staże,
  • szkolenia indywidualne,
  • bony na zasiedlenie,
  • jednorazowe środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 
Zapraszamy do składania wniosków!

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, 23.04.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.