Powrót

PUP Włodawa - Informacja dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego i związanymi z tym problemami, proponuje korzystanie z komunikacji zdalnej i usług elektronicznych udostępnianych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pracodawcy za pomocą serwisu praca.gov.pl mają zapewnioną możliwość komunikacji ze wszystkimi urzędami wojewódzkimi, wojewódzkimi urzędami pracy i powiatowymi urzędami pracy.

W szczególności w sposób elektroniczny mogą przekazywać informacje o ofertach pracy, staży i praktyk zawodowych, a także składać wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.
Praca.gov.pl zapewnia również obsługę podmiotów ubiegających się o zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP. Pracodawcy w sposób elektroniczny mogą wnosić:

  • Wnioski dotyczące zezwoleń na pracę cudzoziemca,
  • Wnioski dotyczące zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca,
  • Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,

a także wypełniać obowiązki informacyjne związane z przekazywaniem powiadomień o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez cudzoziemca.

Pracodawcy, którzy wniosą wnioski lub oświadczenia wraz z wymaganymi załącznikami opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, nie będą musieli stawiać się w urzędzie. Egzemplarz papierowy, w przypadku gdy przepisy przewidują jego wydanie może być wysłany pocztą. Osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl.

Praca.gov.pl zapewnia także obsługę podmiotów ubiegających się o wpis, zmianę danych, zawieszenie lub wznowienie działalności, wykreślenie z Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (KRAZ) oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS). W tej sytuacji, w przypadku wniosków wraz z załącznikami opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, podmioty są obsługiwane w sposób w pełni elektroniczny. Podmiot otrzyma zwrotnie decyzję administracyjną wydaną w postaci elektronicznej, a wprowadzone lub zaktualizowane dane opublikowane zostaną na stronie Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów PSZ https://stor.praca.gov.pl.

Pracodawcy, podmioty ubiegające się o powierzenie lub powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom, mają możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi usług i form wsparcia świadczonymi na ich rzecz przez urzędy pracy, a także z zasadami zatrudniania cudzoziemców i z danymi kontaktowymi do poszczególnych urzędów pracy w ramach Wortału PSZ (https://psz.praca.gov.pl). Aktualne oferty pracy, staży i praktyk zawodowych, zgłaszane przez pracodawców do urzędów pracy i Ochotniczych Hufców Pracy publikowane są w ramach Centralnej Bazy Ofert Pracy (https://oferty.praca.gov.pl).

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia znajdują się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie, 25.03.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.