Powrót

UP m.st. Warszawy - Bon na zasiedlenie

Urząd Pracy m.st. Warszawy informuje, że z dniem 14.01.2020 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia.

Wydanie i realizacja bonu odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą a wnioskującym.

Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W terminie do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu należy udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Urząd Pracy m.st. Warszawy, 14.01.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.