Powrót

PUP Wągrowiec - Projekt zewnętrzny "Dotacja na Twoją firmę"

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu zaprasza do udziału w projekcie zewnętrznym pt.: „Dotacja na Twoją firmę” dla osób powyżej 30. roku życia.

Masz powyżej 30 lat?
Myślisz o założeniu własnej firmy?
Weź udział w projekcie "Dotacja na Twoją firmę" !

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. we współpracy z Partnerami – Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczyna od 1 stycznia 2021 r. realizację projektu pn. „Dotacja na Twoją firmę", dzięki któremu aż 314 osób z całej Wielkopolski otrzyma dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe przez 12 pierwszych miesięcy jej prowadzenia. 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie województwa wielkopolskiego poprzez utworzenie 314 podmiotów gospodarczych i 41 dodatkowych miejsc pracy przez osoby pracujące, bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 30. roku życia.

KWOTA DOTACJI: 20.528,00 PLN
oraz 12 miesięcy WSPARCIA POMOSTOWEGO w wysokości:

 • 1 514,50 PLN netto/miesiąc – podstawowe wsparcie pomostowe dla wszystkich 314 osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji;
 • 2 152,00 PLN netto/miesiąc – dodatkowe wsparcie pomostowe w przypadku założenia działalności w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) lub w branżach w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation).

Minimalna kwota WKŁADU WŁASNEGO wynosi 2.522,00 PLN.

Projekt skierowany jest do osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego powyżej 30. roku życia, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

 • osoby ubogie pracujące;
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu);
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia, nie należący do osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
 • osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spełniające jeden z warunków (osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach);
 • imigranci oraz reemigranci;
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Na etapie rekrutacji dodatkowe punkty w projekcie przydzielane są osobom należącym do grupy priorytetowej w projekcie, tj.:

 1. osoby pracujące;
 2. osoby bezrobotne;
 3. osoby, które utworzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation);
 4. osoby, które utworzą działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE);
 5. osoby, które zadeklarują stworzenie dodatkowego miejsca pracy.

WARP Sp. z o.o. w Poznaniu odpowiedzialny jest za realizację zadań projektowych na obszarze powiatu wągrowieckiego. 

W przypadku pytań dotyczących projektu realizatorzy projektu zapraszają do kontaktu:
tel.: 61 65 06 214 lub 61 65 06 240
e-mail: twojafirma@warp.org.pl
www: twojafirma.warp.org.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu, 18.12.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.