Powrót

PUP Wadowice - Rejestracja jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach informuje o możliwościach rejestracji w urzędzie.

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy:

  • drogą elektroniczną jako:
  • pełna rejestracja elektroniczna, która polega na wniesieniu do urzędu, za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na platformie praca.gov.pl wniosku wraz z załącznikami (czytelne skany lub zdjęcia) w postaci elektronicznej i opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,
  • prerejestracja, która polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku w postaci elektronicznej bez podpisu elektronicznego wraz z załączonymi niezbędnymi dokumentami (czytelne skany lub zdjęcia). W tej sytuacji osoba ma możliwość zarejestrowania się w dniu przeprowadzenia przez pracownika powiatowego urzędu pracy rozmowy telefonicznej w celu potwierdzenia poprawności przekazanych danych. W celu umożliwienia kontaktu konieczne jest podanie we wniosku numeru telefonu.
  • rejestracja osobista w siedzibie PUP w Wadowicach – wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu miejsca i terminu wizyty.


Numery telefonów, pod którymi można ustalić termin rejestracji: 33 43 22 101.

Jeżeli osoba była wcześniej zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy, ponowna rejestracja polega na dokonaniu aktualizacji danych istniejących w ewidencji Urzędu. Stąd osoby rejestrujące się po raz kolejny powinny dołączyć tylko te dokumenty, które nabyły po ostatnim wyrejestrowaniu z Urzędu.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, 18.09.2023 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.