Powrót

PUP Tarnowskie Góry - Zaproszenie do udziału w programie pilotażowym

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach zaprasza osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. Urzędzie do udziału w programie pilotażowym "Indywidualizacja od nowa – podejście case management w PSZ województwa śląskiego"

Osoby zakwalifikowane do programu będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia:

  • wsparcie doradcy zawodowego – diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej i wytyczenie indywidualnej ścieżki pomocy;
  • wsparcie psychologiczne;
  • indywidualne szkolenie wraz ze stypendium dla każdego uczestnika;
  • maksymalnie 6 miesięczny staż wraz ze stypendium;
  • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7;
  • zwrot kosztów dojazdu;
  • prace społecznie użyteczne;
  • grant finansowy w wysokości 1000 zł dla każdego uczestnika umożliwiających zrealizowanie np. usługi stomatologicznej, wizyty u fryzjera.

Warunkiem uczestnictwa jest:

  • posiadanie statusu osoby długotrwale bezrobotnej;
  • nieaktualne, nieadekwatne kwalifikacje lub ich brak.

Program realizowany będzie do grudnia 2022 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z doradcami klienta pod numerem telefonu 32 285 50 38 wew. 9 lub 8.

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Funduszu Pracy we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy – Koordynatorem programu oraz partnerami Powiatowym Urzędem Pracy  w Kłobucku, Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu i Powiatowym Urzędem Pracy w Żywcu.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach, 12.01.2022 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.