Powrót

PUP Tarnowskie Góry - Informacja o zasadach obsługi osób zarejestrowanych

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach przypomina, że aktywizacja zawodowa dla osób zarejestrowanych prowadzona jest na bieżąco. Natomiast terminy wizyt dla osób zarejestrowanych w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy są ustalane zgodnie z harmonogramem wizyt zamieszczanym co miesiąc na stronie www.pup-tg.pl (zakładka Aktualności).

Doradcy Klienta w celu: przygotowania Indywidualnego Planu Działania, przedstawienia oferty pracy/stażu lub innej formy pomocy, monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych w Indywidualnym Planie Działania, kontaktują się z osobami zarejestrowanymi za pośrednictwem telefonu, e-maila bądź listownie wzywając na osobiste spotkanie do tut. Urzędu w wyznaczonym terminie.

Urząd prowadzi obsługę interesantów w zakresie wszystkich zadań przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym w szczególności spraw z zakresu: pośrednictwa pracy, rejestracji osób (preferowana jest rejestracja drogą elektroniczną), obsługi spraw dotyczących cudzoziemców, aktywizacji osób zarejestrowanych – realizacji staży, szkoleń czy jednorazowych dotacji na otwarcie działalności gospodarczej.

Podczas wizyty osobistej należy zachować zasady reżimu sanitarnego.

W dalszym ciągu kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowskich Górach i załatwienie większości spraw jest możliwe za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: pup@pup-tg.pl (w sprawie obowiązkowego terminu wizyty: terminy@pup-tg.pl ),
  • portalu praca.gov.pl ,
  • platformy ePUAP (/pup_tg/skrytka),
  • poczty tradycyjnej,
  • skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku Urzędu w godz. 8:00 - 14:00 w dni robocze – ważne, aby dokumenty znajdowały się w zaklejonej kopercie.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach, 12.01.2022 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.