Powrót

PUP Tarnów - Organizacja staży dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie informuje, że od 5 września 2023 r. będzie prowadzony nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu tarnowskiego i m. Tarnów (I) – SZANSA NA SUKCES", wdrażanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027.

Nabór wniosków prowadzony będzie z przeznaczeniem na organizację miejsc stażu dla:
  • osób długotrwale bezrobotnych;
  • osób z niepełnosprawnościami;
  • osób w wieku 50 lat i więcej;
  • migrantów (w tym z Ukrainy);
  • osób młodych (w wieku 18–29 lat) – do wyczerpania limitu miejsc;
  • kobiet – pierwszeństwo będą miały osoby z niepełnosprawnościami oraz długotrwale bezrobotne.

Udział w projekcie osób w wieku 18-29 lat poprzedzony będzie oceną umiejętności cyfrowych oraz w razie potrzeby – uzupełnieniem poziomu kompetencji. W trakcie wykonywania ww. oceny, uwzględnione zostaną możliwości psychofizyczne danej osoby. Nacisk zostanie położony na: umiejętności cyfrowe, umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w sektorze zielonej gospodarki oraz w zawodach związanych z usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która nie otrzymuje jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dofinansowanym ze środków EFS+.

Na każdym etapie wdrażania projektu, realizowana jest zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, w szczególności osoby z niepełnosprawnościami mogą zgłaszać specjalne potrzeby związane z uczestnictwem w projekcie (np. dostosowanie wielkości czcionki drukowanych dokumentów) u doradcy klienta zgodnie z przyjętym podziałem obsługi osób bezrobotnych na każdym etapie realizacji projektu.

Wszystkie zainteresowane proszone są o kontakt:

  • Weronika Duda – tel. 14 688-23-36
  • Sylwia Witek – tel. 14 688-23-41

 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, 18.09.2023 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.