Powrót

PUP Sucha Beskidzka - Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej od dnia 1 marca 2021 r. prowadzi nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorców, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz 371).

Dotację będzie mógł otrzymać mikroprzedsiębiorca i mały przedsiebiorca, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który na dzień 30 listopada prowadził działalność gospodarczą oznaczoną odpowiednim, przeważającym PKD.

Warunkiem uzyskania dotacji będzie wykazanie przez  mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dotację uzyskał on przychód z działalności gospodarczej – niższy co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną  za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl
Nabór trwał będzie do 31 maja 2021 roku.

O dotacje mogą się ubiegać również mikro i mali przedsiębiorcy, którzy otrzymali już dotację w ramach poprzednich naborów, o ile spełniają warunki określone w powołanym wyżej rozporządzeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji i rodzajów branż wg PKD objętych tą formą wsparcia dostępne są  na www.suchabeskidzka.praca.gov.pl oraz pod nr tel.  33/38708914 lub 33/8708913.
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej, 31.03.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.