Powrót

PUP Sucha Beskidzka - Dodatkowe wyjaśnienia w kwestii KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej załącza poniżej dodatkowe wyjaśnienia Ministerstwa Pracy, Rozwoju i Technologii dotyczące Priorytetów 1 i 2 w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Priorytet 1: jest on adresowany do tych pracodawców, którzy na skutek obostrzeń wprowadzonych przy okazji walki z pandemią Covid-19 podjęli decyzję o całkowitej zmianie obszaru dotychczasowej działalności gospodarczej bądź o jej zmianie w sposób wprowadzający nowe obszary działania.
 
Określenie użyte w priorytecie „rozszerzenie działalności" odnosi się właśnie do tego przypadku. Przykładowo, nie kwalifikujący się do priorytetu 1/2021 będzie kurs dla fryzjerek mający na celu podniesienie kwalifikacji fryzjerskich ale jeśli ten sam pracodawca będzie chciał poszerzyć swą działalność w postaci usług np. podologicznych to szkolenia czy nabycie odpowiednich certyfikatów w tej dziedzinie dla pracowników bądź jego samego będzie jak najbardziej do zaakceptowania.
 
Nie wprowadzono wymogu wykazania zmiany bądź wprowadzenia dodatkowego kodu PKD określającego nową działalność ponieważ nie we wszystkich przypadkach zmiana obszaru działania będzie w PKD widoczna. W opisanym wyżej przypadku rozszerzenie/zmiana obszaru działalności nie spowoduje konieczności zmiany PKD całej działalności – tu o spełnieniu warunku dostępu będzie decydowało  oświadczenie pracodawcy być może wsparte ulotką/ogłoszeniem/inną informacją o nowej ofercie. W innych przypadkach sytuacja będzie łatwiejsza np. cukiernia przygotowująca słodycze rozszerza działalność o usługi dostawcze. Dodanie PKD związanego z transportem jednoznacznie wskaże spełnienie warunku dostępności do priorytetu.
 
Jak wynika z Państwa pytań częstym problemem jest aplikowanie o środki z tego właśnie priorytetu podczas gdy składany wniosek o dofinansowanie spełnia warunki dostępu do priorytetu 6 tj. związanego z zastosowaniem nowych technologii. W ramach tego priorytetu można uzyskać dofinansowanie do form kształcenia ustawicznego (np. szkoleń, egzaminów) w ramach których podnoszone będą kwalifikacje czy nabywane nowe umiejętności niezbędne przy zastosowaniu nowych narzędzi czy metod pracy. Tu również mogą aplikować pracodawcy, których dotknęły obostrzenia związane z pandemią ale którzy nie planują w związku z tym daleko idących przekształceń dotychczasowej działalności.
 
Priorytet 2: adresowany jest do pracowników służb medycznych i socjalnych, którzy na co dzień i bezpośrednio pracują z osobami chorymi bądź należącymi do grup wysokiego ryzyka zachorowalności na Covid-19. Ponieważ nie istnieje jednoznaczna i ogólnie obowiązująca definicja pracowników służb medycznych, taką definicję przyjęto na potrzeby priorytetu nr 2 KFS w 2021 roku. Należy również zaznaczyć, że do osób bezpośrednio pracującymi z wymienionymi grupami ryzyka należą również laboranci mający styczność z badanymi próbkami, natomiast nie zakwalifikowano do nich farmaceutów, którzy pracują w warunkach, które pozwalają się w dostateczny sposób zabezpieczyć.

Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę, że formy kształcenia ustawicznego otrzymujące dofinansowanie z tego priorytetu powinny być związane z wykonywaną pracą w warunkach obostrzeń czy zagrożeń związanych z pandemią. Oznacza to, że szkolenia przykładowo polegające na uzupełnianiu wiedzy na temat przepisów i regulacji prawnych mogą zostać dofinansowane z innych priorytetów.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej, 31.03.2021 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.