Powrót

PUP Środa Śląska - Informacje dla przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej informuje, iż 15 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowana została USTAWA z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca tzw. Tarczę Antykryzysową 6.0.

Zmiany w powyższej ustawie wprowadzają wiele istotnych dla przedsiębiorców regulacji, w tym:
  1. przedłużenie udzielania pomocy w ramach art. 15zzb - 15zze oraz art. 15zze2) do 30 czerwca 2021 r.,
  2. określenie granicznego terminu składania wniosków w ramach art. 15zzb - 15zze oraz art. 15zze2) do 10 czerwca 2021 r.

Ustawa wprowadza również szereg nowych rozwiązań, których celem jest wsparcie przedsiębiorców dotkniętych obostrzeniami; głównym nowym rozwiązaniem jest dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw (art. 15zze4) w wysokości do 5 tys. zł, którą będą realizowały powiatowe urzędy pracy.

Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy:

  1. na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności*,
  2. przychód z ich działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.;
  3. nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r. 


* 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Nabór wniosków o dotacje zostanie ogłoszony przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej na stronie srodaslaska.praca.gov.pl po wejściu w życie ww. przepisów, niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych przepisami prawa pełnomocnictw oraz po uruchomieniu przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii użyteczności w postaci elektronicznego formularza wniosków i udostępnieniu baz danych mikro i małych przedsiębiorców według określonych branż PKD.

UWAGA: nabór wniosków będzie odbywał się jedynie w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej, 31.12.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.